En kjøretur til 71 grader nord, en avstikker gjennom arktisk kystnatur utenom alle turiststrømmer. Nasjonal turistveg til Havøysund er på alle måter en reise utenom allfarvei, særlig om du kommer deg helt ut til Fruholmen fyr.

Nasjonal turistveg

Den 66 kilometer lange strekninga går fra småbjørkeskogen i Kokelv til fiskeværet Havøysund. Ikke mange turister finner veien til Havøysund. Som så ofte handler det like mye om reisen som om målet. Fra målet åpner det seg i dette tilfellet nye muligheter, som de tre øysamfunnene du kun kan må med båt.

Fra bjørkeskogen til havheiene

Fra sjøsamebygda Kokelv går veien til Lillefjord og Snefjord. Vegetasjonen skifter fra den lyse bjørkeskogen lengst inn til lynghei ute ved kysten. Her kan du også lese geologien som en åpen bok, og se hvordan de gamle strandlinjene ligger oppe i bakken. Her er det funnet spor etter bosetting som går 6000 år tilbake. I Selvika kan du gå langs en merket kultursti med fornminner.

Havøysund

Havøysund er et fiskevær med knapt 1100 innbyggere på Havøya. Bebyggelsen er som ellers på Finnmarkskysten tett og konsentrert. Fiskeri er den viktigste næringsveien, og fra Havøysund eksporteres det fisk til hele verden. Oppe på Gavlen, noen kilometer i nordvest, står det 16 vindturbiner som produserer kraft. Fra utsiktspunktet her oppe, Arctic View, ser du langt utover Finnmarkskysten.

Utover til øyene

Tre øysamfunn hører til Måsøy kommune, og man kommer hit ut fra Havøysund Ingøy har i dag størst befolkning, rundt 70, mens det bor rundt 65 på Rolvsøya. På Måsøya, som var det gamle senteret, bor det bare 40 mennesker. Det går båtruter ut til øyene, litt ulikt fra dag til dag, så du må planlegge ganske nøye. Øyene har lite av infrastruktur, så du må være forberedt på å være ute hele dagen. Litt spesielle alternativer kan være å overnatte i turistgammene på Måsøya.

Les mer