En av Norges største fuglefjell befinner seg rett vest for Nordkapp, med en imponerende artsrikdom. Nær en million lunde har selskap av havsule, skarv, krykke, lomvi og havhest.

Et av Norges største

På vestsida av Magerøya, på noen småøyer, Stappan, rett vest for fiskeværet Gjesvær, holder fuglene til. Utenfor møtes kalde og varme havstrømmer, og dermed er havet rikt på næring. Dette er også en av de mest tilgjengelige fuglefjellene i Norge, det tar kort til fra du legger fra kai i Gjesvær til du er midt i fuglevrimmelen.

Lunden

Lunden holder til i gressbakkene oppover øya. Her graver de små huler, hvor de legger eggene. Kolonien på Gjesværstappan er på omtrent en halv million par, som er en av de største koloniene i Nord-Europa. Du ser lunden rett over bølgedalene i vannet.

Nykommere

I 1978 etablerte havhesten seg på Gjesværstappan. Dette er en stormfugl som har vanskelig for å gå, men som er elegant i lufta. Den tilbringer det meste av livet på havet, og kommer bare inn til land for å ruge. Havsula etablerte seg på Gjesværstappan på 1980-tallet, og har siden blitt en av de større havsulekoloniene i Norge.

Andre arter

Krykkje og lomvi hekker forholdsvis tallrikt med flere tusen par, det er også store kolonier av toppskarv og storskarv på skjærene rundt Stappan. Alke, tyvjo og storjo finnes også. Den merkelige havsvalen hekker på Gjesværstappan om høsten og vinteren. Havørna sirkler konstant over, her får den nemlig mye å spise. Bli heller ikke forundret om du ser sel, nise og springar på turen utover.

På fuglesafari

Fra Gjesvær går det flere avganger med båt hver dag i hekkesesongen. Du får utdelt varmedresser, det er varm drikke om bord, og båtene har salongen så du kan varme deg. Vi garanterer at du likevel kommer til å tilbringe mest tid på dekk, dette er nemlig et skuespill hvor du ikke vil gå glipp av detaljene.

Les mer om Gjesværstappan på www.birdsafari.com.