Midtvinters koker Andfjorden av sild, og spekkhogger, knølhval og finnhval strømmer til for å delta i festlighetene. Bli med på vinterens store hvalfest i havet utenfor Vesterålen i fantastisk vinterlys.

Havets julebord

Rundt fem milliarder sild finner veien til strøket mellom Kvaløya i Troms og Andøya i Vesterålen i perioden november til februar for å gyte. Silda er mat for de glupske rovdyrene i havet, nemlig hvalene. Spekkhoggere, finnhvaler og knølhvaler følger silda, og de kan meske seg i enorme mengder av havet sølv.

Havets ulver

Spekkhoggeren, den største av delfinene, er ekspert på sildefangst.  De lever i flokker, og jakter samordnet på silda. Sildestimen sirkles inn og gjøres mer og mer kompakt, og så går hver enkelt hval inn i stimen for å ete mens de andre holder vakt. Et velrettet slag med halefinnen mot vannflata slår silda bevisstløs, og gjør den lett å fange.  Jaktdramaet sees tydelig fra båtene, og kanskje spekkhoggerne tar en tur bort til båten for å hilse på etterpå. Spekkhoggeren eter rundt 100 kilo sild om dagen.

Knølhvalen

Knølhvalen, en stor bardehval, kjenner også sin besøkelsestid. Knølhvalen gir ikke hver sild individuell behandling, den jager silda opp til overflaten, henter fart dypt nede i havet og svømmer med åpen kjeft mot overflata og svelger flere hundre sild i et jafs mens sjøvannet siles ut gjennom bardene. Et langt øyeblikk er 25 tonn knølhval vektløs i lufta, før den klasker i havflata til tilskuernes måpende beundring.

Finnhvalen og spermhvalen

Verdens nest største hval, finnhvalen, møter også opp i Andfjorden for å delta i matorgien. Den svømmer med skråstilt kjeft inn i sildestimen, siler ut havvannet gjennom bardene og sluker silda hel i hektolitervis.   Spermhvalen er derimot en fast gjest, og holder til hele året i dyphavsrenna Bleiksdjupet utenfor Andenes, og på vinteren er det spesielt unge hanner som oppholder seg her, mens de voksne oksene befinner seg nede ved Asorene på damebesøk.

På hvalsafari

Denne havets bankett kan ofte ses fra land i Vesterålen, på Senja og på Kvaløya. Det er selvsagt mye bedre å gå ut på havet og få nærkontakt.  Om vinteren går det ofte bare få minutter fra man går ut til den første flokken med spekkhoggere sees. Det unngås å bruke for mye tid på hver flokk, etter en halvtime oppsøker man en annen flokk i stedet.

Dykking

Erfarne dykkere har en skikkelig godbit i vente, nemlig dykking med spekkhoggere. Det høres kanskje skummelt ut. Spekkhoggerne ser imidlertid ikke på mennesker som naturlige byttedyr, og som høyt intelligente dyr ser de at menneskene ikke hører til i vannet. Dykkerne går i vannet, og svømmer ikke etter spekkhoggerne. De lar spekkhoggerne komme til dem. Det unngås å svømme med flokker med unger, da man ikke vet hva som ville skjedd om dykkeren kom mellom mora og ungen.

Ulike hvalsafariturer.

Hvalsafari Andenes går ut hver tirsdag og fredag med sine større båter med salongplass og romslige dekk. Denne løsningen er svært tilgjengelig for alle, og oppleves som det mest komfortable.

Sea Safari Andenes bruker RiB-båter, som gir nærkontakt med bølgene og hvalene. Da kommer man nærmere både hvalene og sjøgangen uten på noen måte å være i fare.  De tilbyr også dykking med spekkhoggere.

Mange gjester setter av et par dager på Andenes til hvalsafari, og da kan man prøve begge turene. Dette er levende dyr, og man kan derfor ikke si hvilke hvalarter som dukker opp. Siden dette foregår i åpent hav på vinteren, lønner det seg å ta en sjøsyketablett. Sterk vind og ugunstige vindretninger, spesielt nordausten, gjør at utfluktene må avlyses. Avgjørelsen treffes kort tid før avgang.

Før og etter jul

Innsiget av sild foregår en gang i november, og de siste årene har silda blitt til i begynnelsen av februar. Desember og januar peker seg derfor ut som de sikreste månedene for å  se hvalene. I denne perioden er sola lavt eller under horisonten, og turene gjennomføres i de få timene med dagslys, ofte med fantastiske farger på himmelen. Andenes har fri utsikt over åpent hav mot nordvest, og er dermed et godt sted å se nordlyset. Skulle storm og uvær stoppe hvalsafarien, er Nasjonal Turistvei på yttersida av Andøya et godt sted å se stormen.

Les mer