Sjøfiske, havørnsafari og historieopplevelser ved verdens sterkeste tidevannsstrøm. Opplev et av verdens underverker på nært hold, som tilskuer på land eller med lokalkjent båtguide.


Saltstraumen ligger like sør for Bodø. Den har et terskeldyp på 26 m og munningsbredde på 255 m. Tre straumer forbinder Skjerstadfjorden innenfor med Saltenfjorden utenfor.

Eldorado for sportsfiskere og sjøfugl

Saltstraumen er verdens sterkeste malstrøm. Vannhastigheten er målt til over 20 knop. Over 3000 m3 vann strømmer over fjordterskelen hvert sekund. Saltstraumen er meget fiskerik og er kjent for stor fisk. Verdens største sei er tatt på fiskestang i strømmen. Torsk og steinbit er vanlig fangst for sportsfiskere. Mengder med sjøfugl overvintrer og henter mat her. Ærfugl og havørn er spesielt tallrik i området.

Eldorado for sportsdykkere

Saltstraumen er for sportsdykkere som et levende widescreen HD-TV, sammenliknet med mange andre dykkemål i Norge. Følelsen av å la seg drive med stømmen, først den ene veien og så tilbake, er uforglemmelig. Store fiskestimer, mengder av skjell, snegler, krepsdyr, mosdyr, sekkedyr, sjøstjerner, slangestjerner og børstemark fargesetter opplevelsen. Bli med under vann med  www.saltstraumen-dykkecamp.no

Fargerikt artsmangfold

På bergsidene gjennom stømmen sitter blant annet artene sjøbusk, sjøtre, dødmannshender, brødsvamp og sjøliljer, som filtrerer de næringsrike vannmassene. To korallrev med steinkoraller er funnet utenfor terskelen, og sportsdykkere har funnet et korallrev med hornkoraller like innenfor terskelen. Saltstraumen er ikke uten grunn foreslått som marint verneområde.

Skattkammer av kulturminner

Det er funnet steinalderbosetning på begge sider av Saltstraumen, samt del kulturminner fra jernalder. Godøy var et høvdingsete på 900-tallet. Høvdingen Raud den Rame holdt til i området, beskrevet i Snorres saga. Den tidlige bosetningen har en sannsynlig sammenheng med det enormt rike marine biologiske mangfoldet knyttet til tidevannsstrømmen.

Ditt møte med fortidens kystboere

Tuvsjyen er et aktivitetssted i Saltstraumen. Autentisk matlaging på urmetoden, med ferske ingredienser rett opp fra havet. Tilbered familiens fangst i fortidens kokegrop. Aktiviteter, lek og overnatting i naturskjønt og kreativt miljø. Opplevelsen levendegjør lokal steinalderkultur 9800 år tilbake i tid. Besøk www.tuvsjyen.com og kjenn smaken av steinalder.

Informasjon om reisen hit, flere aktiviteter og tilbud i og rundt opplevelsesbyen Bodø finner du på www.visitbodo.com.