Elvebåter har lange tradisjoner i elver som Altaelva, Tana og Reisa. Med elvebåt kan du komme langt inn i villmarka, og komme tett innpå naturen.

Urgammel tradisjon

Elvebåter er slanke og flatbunnede, perfekt tilpasset grunner, steiner og sandbanker i elvene. Tidligere ble båtene staket, mens man i dag bruker motor. En tur med elvebåt er en ufarlig og fredfull opplevelse hvor du får sjansen til å komme tett innpå naturen. Kanskje får du se en elg inne ved bredden, en hoppende laks som bryter vannoverflaten eller en ørn som seiler over himmelen.

Organiserte turer

På de store elvene i nord organiseres det ofte faste turer på sommeren for grupper og individuelle. Strandhugg med mat hører gjerne med, det samme er stopp på vakre steder som den gamle kirkegården i Maze på Finnmarksvidda eller den 269 meter høye Mollisfossen i Reisaelva.