6500 øyer, gammel kystarkitektur, dunvær, et rikt fugleliv og en spennende historie; båtturene til Verdensarvområdet på Vegaøyan er et dypdykk i nordnorsk kulturhistorie og særpreget kystnatur.

Vegaøyan verdensarvområde

Den særpregede naturen med de mange øyene vest og nord for hovedøya Vega er et eldgammelt kulturlandskap hvor menneskene har levd i et nært samspill med fiskeressursene i havet, med ærfuglens årssyklus og beitemulighetene for utgangarsau og nordlandskyr. Dette er årsaken til at UNESCO har ført opp området på sin liste over verdens kulturarv.

6500 øyer

Strandflata heter landskapstypen; et mylder av lave øyer, holmer og skjær, med sandstrender, steinfjærer, lune viker, poller og sund i mellom. Skog vokser det kun på lune steder i ly av lave åser. Gresset vokser imidlertid frodig og grønt helt ned til havet, gjødslet av ærfugl, sildemåse og kvitkinngås på vårtrekk.

Fiske, jordbruk og dunvær

Inntil for 100 år siden bodde de fleste vegværinger på småøyene. Mannfolkene drev med fiske, og på småøyene var de nærmest fiskebankene. Jordbruket var stort sett kvinnfolkarbeid, selv om mannfolkene trødde til i onnene. Ei nordlandsku må være god til å svømme, slik at den kan nå ut til beitet på holmene. Det mest særpregede med Vegaøyan er imidlertid dunværene, innsamling av dun fra ærfugl. 

Gamle bosettinger

Gamle hus, fjøs, brygger og ebaner (ærfuglhus) ble etterlatt i tiårene etter 2. verdenskrig. Dermed er det ikke så mye husbankhus, koreapanel og husmorvinduer, mest gammel kystarkitektur i ulik grad av forfall og restaurering. I mer sentrale strøk ble det revet og modernisert, ute på Vegaøyan fikk mye stå i fred.

Båtprogram

Om sommeren arrangeres turer med katamaranbåt med garanterte avganger. Båten har relativt god plass, men vi anbefaler likevel å reservere på forhånd. Det følger guide (norsk/engelsk) med på båten, og ute på øyene er det lokalbefolkningen som er vertskap. Programmet varierer litt fra år til år, så sjekk med turistkontoret på Vega hva som er årets program. Bestilling skjer på Kystriksveiens hjemmeside. 

Lånan

Lånan er et vær som består av flere småøyer med små bruer i mellom.  Når båten kommer, tas gjestene i mot av en liten gruppe av dem som bor her fast over sommeren. På en vandring rundt på holmene fortelles historien og alle historiene fra den gang Lånan var et sentrum ute i øyriket, og fra 2. verdenskrig, da Lånan-folket var aktiv i motstandsbevegelsen.. Mat og kaffe hører med. 

Til Emårsøy 

Emårsøy (av emår, sildemåse) står det en gammel husmannsplass eid av Turid og Gisle med fjøs, brønn og hovedhus. Når båten kommer, synger Gisle humørfylte skillingsviser fra Vega (hør nøye etter teksten!), og så får vi høre historien om livet på øya. Huset sto til nedfalls da Turid og Gisle overtok, og man blir imponert over restaureringen.

Les mer

Les mer om Vega verdensarvområde på www.verdensarvvega.no. Lånan har sitt egen sted, www.laanan.no, det har også Emårsøy. Det driftige turistkontoret på Vega har alt det praktiske på sin side www.visitvega.no, og her  Helgeland Reiselivs side www.visithelgeland.com har mer fra både Vega og resten av Helgeland, mens www.nordnorge.com tar vare på hele landsdelen. Alt er lystlesning!