En moderne betongkirke i verdens nordligste by evner å være varm, intim og innbydende. Slike paradokser finner du bare i Hammerfest.

Trekantet form

Hammerfest kirke troner på haugen over sentrum i verdens nordigste by. Arkitekt Harald Magnus lot seg inspirere av fiskehjellene for å tørke fisk på da han tegnet kirken. I førkrigs-Hammerfest inngikk disse som en del av bybildet. Trekantformen symboliserer også om treenigheten.

Et varmt interiør

Kirken har en modernistisk form med enkle former. Interiører er likevel varmt og innbydende med et tretak som minner om en hvelvet båt. Østveggen prydes av et fargestrålende glassmaleri av Jardar Lunde. Små ruter langs de lave veggene langs skipet er prydet med kristne symboler i glassbyggerstein.

Fargerik utsmykking

Prekestolen og alteret er også laget av Jardar Lunde. Disse er utført i en stilisert stil som minner om romansk eller bysantinsk kunst, men er laget i tre og malt i klare, sterke farger med mye blått. Også selve kirkebenkene er utført i sterke farger og liver opp interiøret. Orgelgalleriet er laget av hammerfestkunstnerne Eva og Knut Arnesen, og er utsmykket med  relieffer av de tidligere kirkene i Hammerfest, samt av samenes apostel Thomas von Westen og den samiske vekkelsespredikanten Læstadius.

Tidligere kirker

Den første kirken i Hammerfest ble bygd i 1620, det var et enkelt trekapell. Den kirken som ble brent i 1944 under den tyske tilbaketrekningen, var den femte i rekka, og var en elegant trekirke i sveitserstil. I tilknytning til kirken finnes det også en menighetssal som er utsmykket med den gamle kirkekunsten fra de tidligere kirkene, nemlig altertavla fra 1623 og to lysekroner fra 1700-tallet. Dermed er forbindelsen til 400 års historie som kirkested knyttet.

Kirkebygg i Hammerfest ellers

Ved siden av kirken ligger kirkegården. Gravkapellet fra 1937 på kirkegården rett utenfor var det eneste bygget som overlevde 2. verdenskrig. Det ble benyttet som kirke inntil Hammerfest nye kirke ble bygget i 1961. Verdens nordligste katolske kirke finnes også i Hammerfest, nemlig den lille St. Michaelskirken. Den ble bygd av tyske frivillige, og innviet i 1958.

Les mer

Turistkontoret Hammerfest Turist har en fyldig hjemmeside med mye hammerfestinformasjon. www.hammerfest-turist.no.