Økologisk produksjon bygger på et idégrunnlag, en helhetlig forståelse av forholdet mellom menneske og natur. Matproduktene skal samtidig holde høy kvalitet.

Økologisk landbruk er et nasjonalt satsingsområde, der målet er at 15 % av matproduksjonen og -forbruket i Norge skal være omlagt til økologisk drift innen 2015. Fôr, kompost og gjødsel skal være framstilt på en måte som understøtter naturens egne prosesser, og skal brukes mest mulig lokalt.

Hva er økologisk mat?

Økologisk mat er et resultat av den økologiske produksjonsmetoden. Kort sagt produseres maten på naturens premisser, og på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til dyrenes naturlige atferd og behov. Samtidig stilles strenge krav til produksjonsmetoder og produktene skal holde høy kvalitet.

Produksjon og foredling

Økologisk mat skal produseres med minimal bruk av tilsetningsstoffer. Det er ikke tillatt å bruke genmodifiserte organismer eller produkter, kunstgjødsel eller kjemiske/syntetiske plantevernmidler. Det er heller ikke tillatt å tilsette kunstige fargestoffer.

Miljø og dyrevelferd

Produksjon av økologisk mat skal unngå skader på og forringelse av naturmiljøet og det biologiske mangfoldet. Dyrene skal kunne utfolde seg i samsvar med deres natur og egenart. Alle dyr skal ha mulighet til bevegelse - også utenom beitesesong. For deres opphold innendørs stilles minstekrav til plass og dagslys. Dyrene får økologisk fôr.

Noen utvalgte økologiske produsenter

Her er noen utvalgte gårder og utsalg som tilbyr økologisk mat i Nord-Norge:

 Nyttige linker

Her er noen tips til nettsteder hvor du kan finne mer informasjon om mat for den beviste reisende:

Lyst å utforske økologiske produkter?

Les mer om økologisk mat og drikke i andre artikler og produkter.