Den vidstrakte øyverdenen, de store fjordene, den endeløse vidda og de fjerne grensefjellene; landskapet i Nord-Norge er uendelig variert, urørt, storslagent, skremmende og vakkert.

Øyverden

Ytterst mot vest ligger øyene. Noen er bare synlig ved fjære sjø, andre når over tusen meter. På Helgeland myldrer småøyene i titusenvis milevis fra land, de fleste flate, men noen reiser seg i merkelige fjellformasjoner. I Lofoten, Vesterålen og Troms ligger de store øyene som bitte små kontinenter med fjell, skog og jordbruksland, kranset av skjærgård. Nesten over alt bor det folk, på holmer, i lune viker og i fiskevær.

En naken kyst

Øyene i Finnmark har bratte, skogløse sider med flate, treløse vidder med vann og moltemyrer på toppen. Nord og øst i Finnmark står havet rett på kysten, uten noen beskyttende skjærgård, med lagvise steinsorter oppover bratte skrenter, skulpturelle klipper, steinfjære og sandstrender. Innimellom finnes det beskyttede havner hvor menneskene har klort seg fast i kompakte fiskevær.

Fjorder

Fjordene og sundene skjærer dypt inn i landskapet i Nord-Norge. Beskyttet av fjellene vokser imidlertid skogen frodig; edelløvskog og sjeldne orkideer på varme steder på Helgeland, bjørk, rogn og furu lenger nord. Siden det er lunt, er det også her de fleste nordlendingene bor, så langs fjordene ligger gårder, åkrer og beitemarker.

Fjell

De svartfiolette, eldgamle sagtakkene i Lofoten, de skulpturelle formasjonene på Helgeland, Lyngalpenes kvasse villskap, gaissene som hever seg pyramideformet over vidda i nord; fjellene danner ryggraden og former horisonten i Nord-Norge. Høye fjell i nedbørrike området har gjerne mange isbreer, de største er Svartisen og Øksfjordjøkelen. Kystfjellene er snørike om vinteren, men om sommeren blir de grønne beiter for reinen.

Kjøl og vidde

Småkuperte vidder med myrer, innsjøer og elver, kledd med lav, lyng og småbjørk; Finnmarksvidda dekker mye av Finnmark. På Varangerhalvøya finner vi såkalte palser, hauger med permafrost, mens det vokser furu i lave dalsøkk. Vidder, høye, runde fjellformasjoner, innsjøer og dalganger danner grensa mot Finland og Sverige hele veien sørover.Dette er vinterbeitene for reinen, og det bor kun få mennesker her.

Høyarktiske øyer

Svalbard, midtveis mellom Nord-Norge og Nordpolen, er et øyrike av store isbreer, pyramideformede fjell med den lagvise geologien lesbar, fjorder og store og små øyer. Bare i lune daler vokser blomsterplantene noen centimeter opp fra grusen, ellers er landskapet nakent. Øyene har ingen innfødt befolkning, men det finnes noen få bosettinger.