Nord-Norges mest brukte turområde har nå fått Norges beste turkartpakke. Hele 11. 000 km2 dekkes av kartpakken. Den består av mange kartblad i N50 serien som er sydd sammen til fire oversiktlige kart på to ark.

Salten friluftråd har tatt initiativet til dette flotte turkartet med tilhørende turinformasjon. Turistforeneningene og kommunene rundt Saltfjellet; Meløy, Gildeskål, Bodø, Saltdal, Fauske, Rana og Rødøy har vært involvert i utviklingen. Også Fylkesmannen i Nordland, Statskog, Reindriftsforvaltningen, Nordland fylkeskommune og Nordland Reiseliv har bidratt med informasjon. Her finner du informasjon om overnatting, gjestehavner, nyttige adresser og telefonnummer, bruk av kart og kompass, allemannsretter, grunneierretter, naturvern, reindrift, husdyr på beite, båndtvang osv. Kartpakken har en utsalgspris kr 200,- og fås kjøpt på Nordland nasjonalparksenter, bokhandlere, turistforeningskontorer osv. Kartpakken kan enklest bestilles på nett hos Salten friluftsråd på  http://friluft.salten.no/?id=1340255371&News=30. God tur med riktig kart i lomma!