Om du vil utfordre deg selv innenfor trygge rammer, anbefales det å stå på Engenbreen og se nedover det grønnfargede vannet i Holandsfjorden og oppover Helgelandsbukkens imponerende 1454 meter. Bli med på brevandring på Svartisen.

På is

Isbreen er en egenartet verden. Isen former topper og rygger, innimellom er det dype sprekker, og det hele har en dyp mellomblå farge. Engenbreen i Holandsfjorden ligger uendelig vakkert til mellom de spisse tindene i Saltfjell-Svartismassivet og Holandsfjorden. Denne bretunga er en del av Svartisen, Norges nest største isbre, og er den breen på Europas fastland som kommer nærmest havnivå. Siden den er så lett å nå og ligger i et så vakkert landskap, er den blant de mest populære breene for brevandring.

Taulag

Nødvendig sikkerhetsutstyr for brevandring er stegjern på føttene, klatresele, isøks og hjelm. Så blir alle bundet sammen med tau. Guiden går foran, og det er maksimalt 9 personer på én guide. Når alle er bundet sammen, går man oppover. Engenbreen er en nokså bratt bre, så man går mye i oppoverbakke. Breføreren velger imidlertid en løype som ikke er brattere enn 40 grader, selv om det innimellom kan være en brattere kant man må forsere. I slike tilfeller bruker man isøksa for å holde balansen, men det er aldri snakk om å hale seg oppover etter øksa. Innimellom setter breføreren ned en isskrue i isen og fester en karabinkrok til tauet. Da går hver enkelt opp til isskruen, løsner karabinkroken foran seg og fester den bak, og så går nestemann opp.

Hvem kan gå på bre?

De fleste kan gå på bre. Man må ha full førlighet i armer og bein og alminnelig balanse. Det er satt en nedre grense på 12 år, for å gå på bre må man nemlig kunne konsentrere seg og motta beskjeder.  Så er det jo en fordel å være i passe god form. På den halve timen det tar å komme seg opp til breen, får imidlertid breføreren et godt inntrykk av hvor sprek gruppa er, og legger opp løypa deretter.

Klatre på brefront

En egen variant av brevandring er å klatre på en isvegg. Da festes et tau øverst på en bratt isvegg. Én guide står nede og sikrer, og så klatrer turdeltakeren opp isveggen. Om turdeltakeren mister taket, blir han hengende i løse lufta, og kan så rappellere ned. Dette kan høres skummelt ut, men det er noe de fleste mennesker med full førlighet kan gjennomføre.

Sikkerhet

Rent generelt behøver ikke gjestene bry seg med sikkerheten, så lenge de følger alle instrukser. Breførerne har lang erfaring og inngående opplæring i breer og brevandring, og står ansvarlig for å velge den riktige ruta. Det er aldri snakk om å gå på en egg mellom to bresprekker. Engenbreen kalver, dvs. at store isstykker raser ned fra brefronten. Dette lar seg imidlertid forutse for breførere med brekompetanse. Rocks´n Rivers har aldri hatt uhell og skader av betydning.

På brevandring

Firmaet Rocks´n Rivers tilbyr brevandringer gjennom sommersesongen fram til første snøfall. Du stiller selv med fjellsko, solbriller, varme klær, vanntett jakke, solbriller og solfaktor, så stiller Rocks´n Rivers med alt det nødvendige breutstyret. Turen tar ca. 5 timer, inkludert en halvtimes vandring hver vei til brekanten, briefing og 2-3 timers effektiv vandring.  www.rocksnrivers.no er nettstedet hvor du får oppdatert informasjon. Alternativt tilbyr også Nordland Turselskap brevandring, se deres hjemmeside. www.visitmeloy.no er hjemmesiden til den lokale turistorganisasjonen.