Nord for polarsirkelen er det midnattssol om sommeren og mørketid om vinteren. Enkelt sagt. Dermed danner polarsirkelen selve grensen til Arktis.

Hva er Polarsirkelen?

Polarsirkelen, den nordlige og sørlige, er den teoretiske grensen for midnattssol og mørketid. Nord for Polarsirkelen er sola under horisonten hele døgnet en periode om vinteren, og sola er over horisonten hele døgnet om sommeren.

Jordas helning

Årsaken til dette fenomenet er jordas helning. Akkurat som en globus står på skrå i stativet sitt, er selve planeten skråstilt.  Når den nordlige halvkule har sommer, er dermed hele toppkalotten av planeten vendt mot sola, og det er blir sol hele døgnet. Om vinteren er derimot den øverste, nordligste, delen av planeten vendt bort fra sola. Siden resten av planeten står i veien, når ikke strålene fram.  Da blir det mørketid, man ser ikke sola selv midt på dagen. I de ubebodde strøkene sør for den sørlige polarsirkelen er det motsatt.

Men så enkelt er det ikke

Her må vi inn med noen presiseringer. I Bodø, for eksempel, har man midnattssol i hele fem uker. Derimot er sola over horisonten i 50 minutter ved vintersolverv. Dette skyldes lysbrytningen i atmosfæren, såkalt atmosfærisk refraksjon. Når lysstrålene fra sola treffer atmosfæren, brytes de og blir synlige i et større område. Dette er det samme fenomenet som når du ser på en gjenstand gjennom et glass vann; gjenstanden flyter ut og blir større gjennom vannet.  På grunn av dette fenomenet får vi beholde midnattssola lenger og mørketida blir kortere nord for polarsirkelen. Områder sør for polarsirkelen, inntil rundt 50 km lenger sør, får også se midnattssola en kort periode på sommeren, mens områder nord for, slik som Bodø, helt slipper egentlig mørketid.  Det er altså lite som er helt absolutt på dette feltet.

Polarsirkel på vandring

I tillegg finnes det et annet fenomen, nemlig at jordas helning ikke er konstant. Jorda krenger opptil 24,5 grader, mens minimumshelningen er på 22,1 grader. Det vil igjen si at polarsirkelen vandrer mellom Brønnøysund i sør og Moskenes i nord.  Eksempelvis er den reelle polarsirkelen for øyeblikket rundt en kilometer nord for Polarsirkelsenteret på E6, hovedfartsåren gjennom Nord-Norge. Denne forflytningen tar imidlertid 41 000 år, så den har ikke så stor betydning for oss her og nå. For øyeblikket flytter Polarsirkelen seg nordover med ca. 14 meter i året.

Å krysse Polarsirkelen

Den Polarsirkelen som vi ser på kart, og som er markert i landskapet med små metallglobuser, følger en tenkt linje langs middelverdien for jordas helning, nemlig 23grader27’, og følgelig på 66°3342,5. Det mest kjente markeringen er i  650 meters høyde på Saltfjellet, det store fjellmassivet midt i Nordland fylke. Her står det en metallglobus som markerer Polarsirkelen. I senteret ved siden av kan man få et sertifikat som bevitner at du har nådd så langt nord. En helt annen stemning er det å seile forbi den lille øya Vikingen i Rødøy kommune, enten med bilferge fra Kilboghamn til Jektvik på kystriksveien eller med Hurtigruten.  Her står globusen for seg selv med praktfull utsyn mot den nordhelgelandske øyverdenen.

Les mer

Polarsirkelen ligger på Helgeland. Les mer om Helgeland her.