Er du kunstinteressert, kan du besøke denne internasjonalt unike samlingen skulpturer, ute i det vakre og varierte landskapet i hele Nordland.

Ditt møte med kunstverk ute i landskapet

Hvem har sagt at en må inn i byene eller inn i gallerier eller oppsøke andre innendørs kunstsamlinger for å oppleve skulpturell kunst? Her kan du reise fra kunstverk til kunstverk ute i landskapet i hele 33 av kommunene i Nordland. Skulpturlandskap Nordland er en internasjonal kunstsamling, hvor kunstnere fra 18 land arbeidet med bidrag til kunstsamlingen i perioden 1992-1998.

Kunstverkene er permanent plassert ute i det vakre og varierte landskapet – et kunstgalleri uten vegger og tak – og med en grunnflate på 40.000 km2. Det å oppsøke denne kunstsamlingen er en lang reise i det faktiske rom. Det er også en lang reise med hensyn til det mangfold av rom verkene er plassert i, og en lang reise med tanke på rikdom av kunstneriske uttrykk.

Skulpturlandskap Nordland er nå i gang med fase to. Prosjektet skal utvides med en ny skulptur annet hvert år fram mot 2010. Den brasilianske kunstneren Cildo Meireles arbeider nå med skisse til skulptur i Dønna kommune.

Les mer på: www.skulpturlandskap.no

Fire utvalgte skulpturer du bør oppleve

Vi har valgt ut fire mye besøkte skulpturer i området Bodø og Lofoten, knyttet sammen av Hurtigruten, Vestfjordferga og flyforbindelse:

Tony Cragg valgte moloen i Bodø som stedet for sin skulptur. Dette har med hans interesse for grenseområder å gjøre. Moloen er et sted hvor sjø og land møtes, natur og bebyggelse. Verket består av syv steiner, skulpturer som hver synes å bære på en egen historie. Utgangspunktet for Craggs skulpturer er ofte at materialene omkring oss bærer i seg mange fortellinger, og at de reflekterer hvordan vår livsoppfatning blir gjort synlig i det som omgir oss.

Skulpturen er et møte mellom natur og teknologi, natur og kultur. På den ene siden kan vi se en kritikk av modernismens begrep om naturen som ressurs for velstand og materielle goder. På den andre siden kan vi i disse syv "hellige" steinene se en kobling mellom det sublime og det absurde, det opphøyde og det jordiske. Samtidig blir betrakteren spart for det selvhøytidelige i tradisjonell monumentalkunst.

Ta kontakt med Visit Bodø for mer informasjon om reise, overnatting og servering på www.visitbodo.com.

Dan Grahams glasskonstruksjon med gjennomsiktige speilvegger er plassert i Vågan. Langs hovedveien gjennom Lofotens geografiske formasjon som ligner en arm. Skulpturen later i første omgang ikke å være tilstede som noe materielt, men snarere som noe som fanger lyset og bildet av landskapet omkring. Med sin speilende konkave panoramavegg steller den i stand en fest for øyet.

Vi ser et landskap som kunne forekomme i et hvilket som helst maleri som dyrker landskapet som motiv. Vi møter spørsmål, tilstander og posisjoner som både angår vår måte å iaktta verden omkring oss på og vårt eget ståsted. Opplevelsen skapes av skulpturen og dens filmatiske spill med omgivelsene. Kunstverket er både et bilde, et objekt og en arkitektonisk form, men fremfor alt er det en begivenhet.

Kunsten til Markus Raetz handler om å se, om hvordan vi observerer tingene rundt oss. Raetz viser oss at verden er full av overraskelser om vi bare går inn i dialogen mellom våre sanser og våre fysiske bevegelser i rommet. Vi blir konfrontert med overraskelser, og minnet om at de kan erfares også ellers i livet, hvis vi har øynene åpne. Skulpturen som står på Eggum på Vestvågøy forandrer form, og dermed også innhold seksten ganger når man går rundt den.

Fra én synsvinkel ser den ut som et klassisk portrett, fra en annen er hodet snudd opp-ned. Skulpturen er plassert på beiteområde for sauer, og du går gjennom Eggum naturreservat på veien dit. Landskapet omkring er monumentalt og fullt av stadig skiftende former og farger. Sjøen er det andre elementet, farget av årstidene, fylt av naturens skjønnhet og historiske minner. Skulpturen later til å stå i forbindelse med det hele for tilskueren som betrakter den.

Luciano Fabro har sagt at skulpturen Il Nido er et monument som er laget for fugler. Den er plassert på en øy hvor trekkfuglene hekker, ytterst i Lofoten mellom fiskeværet Røst og øyene utenfor. Formene er hentet fra så vel naturen som kulturen.

Egget bringer tankene hen på livets begynnelse, mens de klassiske søyleformene forteller om svunnen storhet. Livet har en begynnelse og en slutt for alle levende vesener. Fabro snur opp ned på begrepene om det offentlige og det private. En offentlig plass slik den tradisjonelt er knyttet til idéen om et monument, er blitt forvandlet til en livssfære for fuglene, mens vi er nødt til å legge ut med båt for å ta monumentet deres i øyesyn på Vedøya mellom Røstøyan landskapsvernområde og Røstlandet.

Ta kontakt med Destination Lofoten for mer informasjon om reise, overnatting og servering på telefon 755 48000 eller klikk deg inn på www.lofoten.info.

Vil du vite mer om din reise i skulpturlandskapet?

Det er utgitt en rikt illustrert reisehåndbok som viser vei til skulpturene. Boken finnes i to utgaver, norsk/engelsk og engelsk/tysk.

Det finnes også postkort med motiv fra hver av de 33 skulpturene, samt et veikart hvor de enkelte skulpturene er markert.

For å bestille reisehåndbok, praktobok og postkort, klikk deg inn på www.artscape.no.