Rundt 300 kilometer nord for Polarsirkelen overrasker Troms med slående frodighet, både i landskap og kultur.

Grønt og frodig langt mot nord

Troms ligger 300 kilometer i luftlinje nord for Polarsirkelen, men fremstår likevel som grønt og frodig. Den sentrale deler av fylket består av et småkupert åsland med bjørk- og furuskog. Noen av landets største øyer er i Troms, de er som mini-kontinenter med kystlinjer, fjorder, skoger, fjell, sjøer og elver. Tallrike fjorder når langt inn i skog- og fjellandskapet på fastlandet.

Fjorder og grensefjell

Troms’ tak er de 1800 meter høye Lyngsalpene som definerer geografien nord i fylket. Vidder, sjøer og avrundede topper preger Kjølen, grensefjellene i øst. Øksfjordjøkelen, som kalver i fjorden, og den 600 meter høye havklippen Nord-Fugløy danner punktum i nord.

Møtested for mennesker

Norsk og samisk kultur langt tilbake i Troms, og de to folkene har preget fylket i alle fall de siste 2000 årene. Sør-Troms og ytterkysten har tradisjonelt vært preget av nordnorsk kystkultur knyttet til havet, mens sjøsamekulturen har vært sterkest langs fjordene i Nord-Troms. På 17- og 1800-tallet vandret døler fra Midt-Norge og kvener fra Nord-Finland inn til Troms og bidro til ytterligere kulturell rikdom. Troms fylke og to Troms-kommuner bruker i dag både norsk og samisk offisielt.

Se film fra Troms fylke

Lettnavigert

Troms preget av fiskevær, jordbruksbygder, tettsteder og tre byer. Et vel utbygd veinett med bruer til de større øyene og ferger til de mindre binder fylket sammen. Langs den indre skipsleia pløyer hurtigbåtene raskt mellom kystbyene. Fylket har fire flyplasser.

Fiske og forskning

Tradisjonelt levde folk i Troms av fiske og jordbruk, alt etter årstid. I dag drives fisket moderne og industrielt i travle fiskevær på kysten. Fiskeoppdrett øker i betydning i Troms. Jordbruket holder på bosettinga langs fjordene og i innlandsdalene. På tettsteder i Troms og i Harstad finnes en variert industri, mye godt knyttet tilolje og maritim sektor. Forsvaret betyr mye for Indre Troms. Tromsø, verdens nordligste universitetsby, lever av forskning og utdanning.

Fakta om Troms:

  • Areal: 25 870km2
  • Innbyggertall: 163 000

Byer:

  • Tromsø: 73 000
  • Harstad: 25 000
  • Finnsnes: 11 400