Landsdelens eldste og ledende museum presenterer Nord-Norge fra alle sider. En banebrytende utstilling om samekulturen, en verdifull samling seinmiddelaldersk kirkekunst, munter arkeologi, ditt eget nordlys og kaffe i en ordentlig gamme inngår i opplevelsen.

En retro-utstilling

Den eldste av dagens utstillinger er Samekulturen fra 1973, som presenterer tradisjonell samekultur fra begynnelsen til rundt 1900. Det var den gang et banebrytende arbeid som dokumenterte samekulturen bredere og dypere enn noen tidligere fremstilling av samene. Museumsteknisk var utstillingen ny og moderne, med tablåer og montre med gjenstander satt pedagogisk sammen i sin sammenheng, ikke bare en samling rariteter.  Lysterfiske, ulvejakt, raider på vei fra innland til kyst, lavvoer og gammer, kunsthåndverk; samekulturen fremstår som mangefasettert, full av smarte løsninger, tilpasset naturen, årstidene og ressursgrunnlaget og med et øye for skjønnhet og estetikk i alle detaljene. Illustrasjonene er gjort av to unge, lovende samiske kunstnere, Iver Jåks og Idar Ingebrigtsen, som begge senere skulle høste stor anerkjennelse. Til sammen er altså Samekulturen et kulturhistorisk monument som ikke blir endret.

En nasjon blir til

Den andre sameutstillingen, fra 2000, velger en helt annen vinkel av samisk virkelighet. Her fremstilles hvordan samekulturen går fra å være motarbeidet og oversett av myndigheter og opinionen til å fremstå som et egen nasjon med egenverd på Nordkalotten. Internatskoler med bare norsk språk, fornorskning av samiske stedsnavn, gjenoppbygging med norske og moderne idealer etter krigsødeleggelsen; samekulturen ble etter krigen gjort usynlig og verdiløs. Kunstnere og kulturpersonligheter tok imidlertid opp igjen interessen for samisk språk i etterkrigsårene. Det store gjennombruddet kom imidlertid med utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget i 1979, hvor sivil ulydighet

Verdifull kunstsamling

Alterskapet fra Andenes kirke fra 1490-årene er praktstykket i den førreformatoriske delen av kirkekunstutstillingen.  Fløydørene viser både Kristi lidelse og Olavspasjonen, historien om hvordan hellig Olav ble drept, som den eneste av de kjente alterskapene  i Nord-Europa.  Fra 1300-tallet av opplevde Nord-Norge et økonomisk oppsving på grunn av tørrfiskhandelen, og kunne importere helgenfigurer og alterskap fra datidens kunstsentrum, den rike hansabyen Lübeck.  Den lille samlingen på Tromsø Museum er dermed en av de mest verdifulle kunstsamlingene i Nord-Norge. Den etterreformatoriske delen fremstår både strengere, med gapestokk og kirkehammer for å vekke sovende mennesker, og enklere med hjemmegjorte gjenstander. Lave fiskepriser, nedgangstider og befolkningsnedgang i nord lar seg spore også i kirkekunsten.

Terrella – Lag ditt eget nordlys

Nordlysforskningen i Nord-Norge er viet en egen utstilling. Blant områdene på planeten med maksimale nordlyssjanser er Nord-Norge det lettest tilgjengelige og klimatisk gunstigste området. Derfor startet den vitenskapelige nordlysforskningen her. Dansken Sophus Tromholt gjorde noen forsøk på å fotografere nordlyset i Kautokeino vinteren 1882-83, men først Kristian Birkelands arbeid fra 1890-årene kunne forklare de grunnleggende kreftene bak nordlyset. Fra 1899 var observatoriet på fjelltoppen Haldde i Alta i sving, og i 1926 flyttet virksomheten til Tromsø.  Kristian Birkeland laget en terrella, en modell av jorda, inne i en glassboks. Ved å tilføre energi oppstår nøyaktig den samme prosessen inne i boksen som når nordlyset dannes rundt de magnetiske polene. En slik modell står faktisk på museet, og du kan altså lage ditt eget nordlys.

Arkeologi

Utstillingen «Ilden i sentrum» ser på steinalderen på en ny måte. Her sammenlignes de tekniske løsningen fra steinalderen med dagens løsninger. Ilden, som De mange klimaendringene som har funnet sted gjennom de siste 10 000 årene presenteres som en munter værmelding.  Jernalderutstillingen domineres av modellen av det 80 meter lange vikinghuset som ble utgravd på Borg i Lofoten av museets arkeologer, og presenterer et fleretnisk Nord-Norge med viktig

Gammen

Gammen er den eldste kjente hustypen i Nord-Norge, og var benyttet av den samiske befolkningen fram til etter 2. verdenskrig. Gammen rett utenfor museet står åpen for gjestene, og her passer guider med samisk bakgrunn på bålet, skjenker kaffe og forteller om livet i en gammen.

Besøk på Tromsø Museum

Tromsø Museum er åpent åpen nesten hver eneste dag hele året, og befinner seg 10 minutter med buss eller en halvtimes gange sør for Tromsø sentrum, i friområdet Folkeparken nær Sydspissen av Tromsøya.

Les mer

Museets hjemmeside informerer rikholdig om utstillingene

For alt annet i Tromsø kan man konsultere Visit Tromsøs hjemmeside.