På fjellet i Nord-Norge finnes det enkel overnatting for fjellvandrere. Her avvises ingen, og når alle sengene er opptatt, sover resten på golvet.

Turlagshytter

Den Norske Turistforening, DNT,  har en rekke hytter i fjellstrøk over hele Nord-Norge. Få av hyttene er betjent, som regel må du ordne nøkkel på forhånd. For å overnatte må du være medlem i Turistforeningen, noe som er enkelt å ordne. Disse hyttene er alle låst med en standardnøkkel som fås utdelt hos DNT. Man legger igjen penger på hytta etter bruk, som dekker ved og øvrige utgifter. 

Fjellstuer

Langs de gamle stiene på Finnmarksvidda ligger fjellstuene med omtrent 3 mils avstand, omtrent en dagsmarsj. Noen av disse fjellstuene tar ennå imot gjester, og disse har gjerne noe høyere standard enn turlagshyttene, med faste drivere, kjøkken og et utvalg aktiviteter.