Se opp mot stjernehimmelen og hør joiken i det magiske teatret, drikk bålkaffe i en lavvo ute i parken og la deg forføre av kunsthåndverket; Sápmi park i Karasjok tar deg med til Sameland.

Åndenes fjell

Stálubákti, Åndenes fjell, er en multimediapresentasjon av samenes gamle tro og syn på verden. Vi begynner i et helikopter i dagens moderne reindrift. Etter hvert beveger vi oss inn i det opprinnelige, i samenes gamle tro og syn på verden. Ettersom stjernehimmelen, nordlyset og tegnene på runebomma brer seg ut over taket på det magiske teatret og joikens særegne harmoni treffer oss, får vi den følelsen menneskene må ha fått da de satt noen få sammen og så ut i vinternatta i en uendelig natur og stilte seg de store spørsmålene.

Sápmi Park

I furuskogen utenfor står det både en vintersiida, en vinterboplass, og en sommersiida. Her vises ulike typer lavvoer, goahti’er og gammer, og også små tømmerstuer og njalla’er, stabbur. Om sommeren er dette en levende utstilling. Sennegress som skal brukes i skoene henger til tørk og rein gresser på vollene. Inne i lavvoene lages det duodji, samisk kunsthåndverk, mens du ser på. Du kan også prøve deg på lassokasting.

Duodji

Sett gjerne av god tid i butikken. Her finnes komsekuler av sølv som tradisjonelt ble hengt foran komsa, vogga, for å skremme bort de underjordiske. Sjalene egner seg like bra på et storbyfortau som på karasjokkofta. Tykke kartanker av  tovet ull holder beina varm om vinteren. Sameknivene fra Strømeng blir enda vakrere når du tar dem i bruk på tur. Dette er stedet både til å sikre seg godt vinterutstyr og til å ta med noe vakkert hjem.

Kunsthåndverk

På Sápmi park jobber det også håndverkere. I sølvsmia lages det samesølv som passer til samekofta, men som også går fint til moderne antrekk. Glassblåserne er de eneste i Finnmark. Glassgjenstandene er både lokalinspirerte, gjenspeilende lyset på Finnmarksvidda, humoristiske og formfullendt enkle. 

Les mer

Alle detaljene finner du på Sápmi parks hjemmeside, www.visitsapmi.no