I april er hundretusenvis av rein på vandring fra innland til kyst i Nord-Norge, og over 2000 reindriftssamer jobber dag og natt. I Karasjok kan du bli med på jobben!

Bli med på vårflytting

Store flokker med hundrevis av rein lunter langsomt over det bølgende hvite viddelandskapet, drevet fram av reingjetere på skuter; vårflyttinga på Finnmarksvidda er i gang. Hundretusenvis av rein skal i løpet av noen uker i april flytte fra vidda ut til kysten. Turoperatøren Turgleder inviterer hvert år gjester til å være med i små grupper for å oppleve dette naturmiraklet.  Det anerkjente amerikanske reisebladet National Geographic Traveler presenterte i mai 2014 denne turen som en tur man bør ta minst én gang i livet.

Hva står på programmet?

På Finnmarksvidda er det naturen som bestemmer programmet. Måltider, hvile og søvn bestemmes av hvor sliten reinen er, av vind, snødybde og hvor i landskapet man er. Gjestene er ikke bare fotograferende observatører, de deltar i arbeidet. To og to kjører en skuter, og så blir man med og driver reinen ned mot kysten. Når det er tid for å hvile, er gjestene med og setter opp lavvoen og gjøre i stand maten. Det lages reinkjøtt i alle varianter, og så fiskes det ørret og røye på isen for variasjonens skyld. Det arbeides like mye om natta som om dagen, og klokke og program er ukjente begreper. Guiden fra Turgleder ser til at gjestene er varme og får i seg mat, ellers er reingjetere og turister med på samme laget, målet er å få reinflokkene ned til kysten.

Et ti tusen år gammelt instinkt

Vinteren igjennom beiter reinen langt inne på vidda, der det faller lite snø i et subarktisk steppeklima. Temperaturer ned mot -30 gjør at snøen er lett og luftig, og det oppstår ikke is fordi det sjelden er mildvær. Da finner reinen det lett å grave seg ned til reinlaven. Men om sommeren må laven få vokse opp, og da dukker de saftige gressgangene på kysten opp av den metertjukke snøen.  Villreinen vandret inn i Nord-Norge for over ti tusen år siden, og for omtrent fem hundre år siden oppsto tamreindriften.

Å ikke følge klokka

Reinflytting er en prosess som ikke går etter klokka. Vårværet og snømengdene bestemmer både når man starter opp og hvor fort man beveger seg. Samene i Karasjok har sommerbeitene sine  på Magerøya (øya der Nordkapp befinner seg) og på fastlandet innenfor. Ofte drives reinen fram om natta, fordi nattefrosten skaper en fin skare å gå på, men man hviler når ettermiddagssola skaper slaps og kramsnø. Veien blir med andre ord virkelig til mens man går.

Et samarbeid

Turoperatøren Turgleder i Karasjok har et samarbeid med mange reindriftsfamilier.  Det vil si at dersom en reindriftsfamilie ikke kan ta i mot gjester en gang fordi reinen har spredd seg og må samles sammen, kan de ringe en annen familie.  Verken reineierne eller Turgleder vet på forhånd nøyaktig når reinflyttingen starter.  Det foregår i slutten av april/begynnelsen av mai, men man vet ikke på forhånd om reinen akkurat har begynt trekket, om man er midt i flyttingen eller er på full fart mot sommerbeitene.  Dermed oppsøker Turgleder reinen og reingjeterne der de er.

På vårflytting med Turgleder

Turgleder inviterer til opplevelsen i små grupper. Programmet varer i åtte dager, og av disse er man fire dager sammen med reinflokkene.  Etter en dags forberedelse kjører man på skuter dit reinen er, og så starter eventyret. Man bør være i god form og ha full bevegelighet for å være med, men det passer for både menn og kvinner i alle aldre.

Dagstur

Om du ikke har tid og anledning til å komme i slutten av april, kan du bli med på dagstur ut til reinflokkene vinteren igjennom. Da transporteres du med skuter ut på vidda hvor du får komme i nærkontakt med reinsdyrene i sitt naturlige element og får ett innblikk i en reingjeters arbeidshverdag. Kaffekok og reinkjøtt rundt bålet inngår selvsagt, og man kan regne med mange fine motiver med rein i skog eller over hvite vidder.

Les mer

Turgleder har en informativ nettside som også informerer om andre turer. Les også om nordlysjakt med truger og lange skiturer på Finnmarksvidda.