10 mann var strandet i pakkisen nord for Svalbard i 48 dager på forsommeren 1928 etter at luftskipet «Italia» hadde styrtet., og verdens øyne var rettet mot nord. Spitsbergen Airship Museum forteller den spennende historien fra oppdagelsesferdene i Arktis.

Å nå Nordpolen

Ved inngangen til det 20. århundre var ennå Polhavet nokså uutforsket. Man visste ikke om Nordpolen var på fast grunn eller til havs. I årene 1906, 1907 og 1909 gjorde amerikaneren Walter Wellman tre forsøk på å nå Nordpolen fra Virgohamna nordvest på Svalbard med luftskipet «America», og kom ca. 100 km nord for øygruppa i 1909.

Amundsen forsøker seg

Fra 1925 av begynte Roald Amundsen sine forsøk på å nå Nordpolen via lufta. Hans vennskap med den amerikanske millionærsønnen Lincoln Ellsworth sikret finansiering, og med to sjøfly, N-24 og N-25 fløy Amundsen, Ellsworth og fire andre fra Svalbard. De nødlandet på 87 grader nord, høyere enn noe fly før dem. Ett av flyene var ødelagt, så de måtte flytte på 600 tonn for å lage en rullebane. Etter 25 dager på isen kunne de vende tilbake til Ny-Ålesund.

Luftskipet Norge

For neste forsøk henvendte Amundsen seg til det ledende luftskipsmiljøet i Europa, nemlig i Italia og den ledende luftskipsingeniøren, Umberto Nobile, for å få laget luftskipet «Norge». Amundsen, Nobile, Ellsworth og et internasjonalt mannskap på 16 tok av fra Ny-Ålesund 11. mai, og allerede klokka to natt til neste dag kunne de la det italienske, amerikanske og norske flagget falle over polpunktet. Til Teller, Alaska kom de etter tre dagers seilas, og verdenspressen var i fyr og flamme, Amundsen fikk sitt portrett på forsida av «New York Times», mens det ble snakket mindre om den italienske innsatsen.  

Luftskipet «Italia»

I 1928 gjorde Mussolinis Italia nok et forsøk på å nå Nordpolen. Etter avgang fra Ny-Ålesund 23. mai nådde de igjen Nordpolen. På retur til Svalbard møtte de imidlertid sterk motvind og vanskelige forhold, og luftskipet kolliderte med pakkisen. 10 ekspedisjonsmedlemmer ble kastet ut av gondolen, mens 6 forsvant da luftskipet igjen tok av og blåste avgårde med vinden. Disse seks led en ukjent skjebne.

48 dagers drama

10 mann, mange av dem skadet, var nå altså fast på havaristedet 100 km nord for Nordaustlandet. Nødsignaler ble sendt ut, og redningsaksjoner ble igangsatt med fly, isbryter, ski og hundeslede. Disse aksjonene var enkeltforetak, de inngikk ikke i noen sentral redningsaksjon. 18. juni omkom Roald Amundsen og fem andre ved Bjørnøya da det fransk-opererte flyet deres styrtet.

Redning

23. juni landet den svenske piloten Einar Lundborg med et skifly, og tok med seg Umberto Nobile. Flyet hans styrtet imidlertid på neste landing, og han sto også fast på havaristedet. Endelig, 12. juli ble de overlevende, 7 i alt, reddet av den russiske isbryteren Krassin. I alt 8 av de 16 ekspedisjonsmedlemmene kom altså ikke tilbake.

Etterspill

Mussolinis Italia distanserte seg siden fra ekspedisjonen, og Umberto Nobile ble fratatt all ære på grunn av hans påståtte feighet.  I 1945 ble Nobile rehabilitert i Italia. I Norge hadde man helt opp til våre dager et svært negativt syn på hans innsats, først de siste årene har hans ettermæle blitt mer positivt og nyansert. 

Svalbard Airship Museum

Spitsbergen Airship Museum i Longyearbyen forteller den spennende historien i tekst, bilder, filmer, avisutklipp, frimerker og ulike andre kuriosa. Blant gjenstandene er «Norge»s loggbok, en gave fra Lauro kommune ved Napoli, hvor Nobile kom fra. Lauro ga også et maleri til åpningen av museet. I Vadsø står ennå luftskipsmasta som både «Norge» og «Italia» benyttet. I Tromsø står det et stort monument over Italia-ekspedisjonen, og Polarmuseet behandler også temaet i sine utstillinger. 

www.visitsvalbard.com er lenka til Svalbard Reiseliv