Vesterålen består av fem øyer, knyttet sammen med bruer. Du kan besøke alle uten å måtte sykle samme vei to ganger. I sin tid ble veiene bygd der folk bodde, ved havet.

Sykkelrutene

Ruteforslagene dekker fem ulike øyer, knyttet sammen med bruer eller tunneler. Bortsett fra noen få strekninger, er traseene temmelig flate. Veiene ble i si tid bygd der folk bodde - ved fjordene og havet. Derfor er en rundtur i Vesterålen så fascinerende! Hovedveiene er asfaltert. Biltafikken er størst i turistsesongen midt på sommeren, men likevel moderat - med unntak for E10. Ta gjerne alternative ruter med grusveier. Der er opplevelsene ofte større enn langs E10. Men er det bare snakk om å komme fort fram fra et punkt til et annet, ja da får du gjøre et valg.

Ruteforslag

Seks forskjellige ruteforslag gjør deg i stand til å oppleve hele regionen uten å måtte sykle samme vei to ganger:

 • 1. Lødingen - Øksneshamn
 • 2. Sortland - Kaljord - Fiskebøl
 • 3. Melbu - Stokmarknes - Frøskeland langs Eidsfjorden
 • 4. Sortland - Frøskeland - Bø
 • 5. Sortland - Frøskeland - Myre - Nyksund/Stø
 • 6. Sortland - Risøyhamn - Andenes

Alle disse rutene er relativt lange. Det er opp til deg om du bare sykler deler av ruta, og hvor mange dagsetapper du eventuelt deler ruta opp i.

Sortland - Den blå byen ved sundet

Sortland er et knutepunkt for hele Vesterålen og utgangspunkt for sykkelturer i flere retninger:

 • Vestover til Øksnes og Bø på yttersida av Vesterålen,
 • Nordover til Andøya (og videre til Senja),
 • Østover til Lødingen og Harstad
 • Sørover til Hadsel og Lofoten.

Sortland kan også være endestasjon for din sykkelferie, om du ønsker å returnere med buss eller hurtigrute. Men ikke minst har Sortland distriktets største tilbud på butikker, serveringssteder og overnatting. Den blå byen er et prosjekt med sikte på å male bykjerna blå og å føre korte litterære tekster på husveggene, Skrifter på blå bunn. Blåbyprosjektet var en del av den nasjonale tusenårsmarkeringa, men er fortsatt ikke helt i mål.

Dette kan du oppleve i Den blå byen

 • Bryggene: restaurerte, eldre trehus flyttet ned til dagens sjøkant i Gammelhavna. Gammelbrygga fra 1840 og Kvitbrygga fra 1871.
 • Kunstnerhuset: opprinnelig sykestue fra 1910, vekslende kunstutstillinger hele året. Galleri Vesterålen: faste salgsutstillinger.
 • Havsøye: del av Skulpturlandskap Nordland, på moloen ved gjestehavna.
 • Minnelunden: kirkestua og kirketårnet fra den første kirka fra 1676, kommunens tusenårssted, rolige omgivelser.
 • Sortland kirke: trekirke fra 1901, åpen på dagtid i sommerhalvåret.
 • Torget: livlig handel med mange varegrupper, godt utvalg i fisk og grønt.
 • Shopping: velg og vrak mellom 250 forretninger av alle kategorier.
 • Blåbyen: vandring i det åpne rom med innlagte litterære tekster på fasadene.

Flere ferietips i Vesterålen

Det finnes i tillegg en turistbrosjyre for Vesterålen. Gjør deg kjent med de 23 info-heftene som tar for seg Vesterålen på en annen og mer grundig måte. Heftene finnes i en serie kalt Møte med Vesterålen. I tillegg er det produsert ei reisehandbok for Vesterålen, som går enda dypere ned i distriktets kultur, natur og historie.

Informasjon og kontakt

Turistkontorene står beredt til å svare på andre spørsmål om din sykkelferie, overnatting, proviantering og opplevelser. dessuten tilbys et nytt sykkel og turkart i måleståkk 1:100 000 som kan kjøpes i bokhandelen eller bestilles på www.visitvesteralen.com. Ta gjerne kontakt med Vesterålen Reiseliv på telefon 761 11480 eller skriv en e-post til tustistinfo@vestreg.no.