Droner er billige, artige og enkle å betjene. Overser du reglene for droneflyging, kan det imidlertid blir store bøter. Noen steder utgjør nemlig droner en stor sikkehetsrisiko.

En turist fikk i Tromsø 15 000 kroner i bot i 2017 etter å ha fløyet en drone i byområdet. Begrunnelsen for det høye bøtenivået ligger i at dronen ble fløyet nær Tromsø Lufthavn. Dermed ble flysikkerheten satt i alvorlig fare.

Samtidig er jo Nord-Norge uendelig vakkert, og enda vakrere i fugleperspektiv. Det hadde vært veldig synd om man ikke fikk prøvd dronen sin når man er på besøk i Nord-Norge. Luftfartsdirektoratet har derfor gått ut med informasjon til turister så vel som fastboende om droner.

Fem hovedregler:

  1. Du skal alltid kunne se dronen, kun fly i dagslys og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder. 
  2. Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt. 
  3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
  4. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter. 
  5. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

Noen viktige steder du ikke kan fly droner:

Lista er langt fra uttømmende, men på disse punktene vet vi at privatpersoner er blitt bøtelagt for droneflyging.

  1. Hele byområdet i Tromsø ligger mindre enn 5 kilometer fra Tromsø Lufthavn
  2. Hele det sentrale byområdet i Bodø ligger mindre enn 5 kilometer fra Bodø Lufthavn
  3. Den lille byen Andenes har en stor flyplass så å si inne i sentrum
  4. Alta Museum tillater ikke droner over helleristningene. En drone som faller ned på 6000 år gamle helleristninger? Hadde vært forferdelig..
  5. Mange nasjonalparker og verneområder har droneforbud. I Rokhunborri nasjonalpark i Bardu er det for eksempel droneforbud på grunn av den sjeldne jaktfalken. 

Mer informasjon:

Alt ovenfor er å regne som retningslinjer. Luftfartsdirektoratet har en full oversikt på sin hjemmeside. 

En kortfattet oversikt finnes på flere språk, blant annet: