Norges nordligste fylke er også det østligste, det romsligste og det mest etnisk sammensatte.

Lengst i nord

Finnmark danner den nordligste og østligste delen av Fastlands-Norge, og er også størst i utstrekning med 48 000 kvadratkilometer, større enn Danmark eller Sveits. Knivskjellodden ved Nordkapp er det nordligste punktet, mens Hornøya ved Vardø er det østligste punktet.

Et vanlig samfunn

Selv om Finnmark ligger på høyde med folketomme eller folkefattige utposter i Nord-Amerika og Nord-Sibir, fremstår området likevel som et helt vanlig samfunn. Små byer, fiskevær og jordbruksbygder har en godt utbygd infrastruktur med veier og flyplasser og servicetilbud som alle andre steder. Du trenger altså ikke utruste en ekspedisjon for å reise hit.

Vide horisonter, grønne daler og stupbratte kyster

Landskapet i Finnmark er preget av den bølgete, småkuperte Finnmarksvidda som dekker det meste av Indre Finnmark. Også de store halvøyene ut mot Ishavet har dette viddelandskapet. De brede dalene langs de store elvene og de indre fjordstrøkene er imidlertid skogkledde, og danner den vestligste utløperen av den eurasiske taigaen, barskogbeltet. Kysten er naken, lav i øst og stupbratt i vest. De høyeste fjellene ligger lengst i vest, og her finner man også breer og trange fjorder.

Tre stammers møte

Finnmark er landets etnisk mest sammensatte fylke. Samekulturen i Finnmark går minst 2000 år tilbake i tid, kanskje enda noen tusen år. Norsk bosetting kom til på kysten i middelalderen i forbindelse med tørrfiskhandelen med Bergen. På 17- og 1800-tallet fant det sted en innvandring fra Finland, spesielt til fjordbygder og innlandsdaler. Etter at samisk og kvensk språk og kultur har vært ignorert og undertrykt i mange tiår opplever disse minoritetene nå ny interesse.

Fiske, bergverk og olje

Finnmark er det fylket som eksporterer mest per innbygger. Fiskeriene bidrar i stor grad til dette, og langs kysten domineres næringslivet av fisket. Også fiskeoppdrett er i sterk vekst. Bergverk har fått sin renessanse med høye råvarepriser. Gassfeltet Snøhvit er det første gassfeltet utenfor Finnmark, men nye felt er gjort i Barentshavet, så betydningen av olje og gass vil øke i framtida. Vindkraft er en annen fremtidsrettet næring i vekst i Finnmark. Jordbruket er av forholdsvis mindre betydning, mens reindrifta er en viktig tradisjonsbærer for samisk kultur.

Fakta om Finnmark

  • Areal: 48 617 km2
  • Innbyggertall: 73 000

Byer:

  • Alta: 19 000 innbyggere
  • Hammefest: 9700 innbyggere
  • Kirkenes: 9700 innbyggere
  • Vadsø: 6100
  • Vardø: 2100