En slank, elegant aluminiumsbru over et av Nord-Europas dypeste juv åpner nytt utsyn i Kåfjorddalen, binder sammen stier og smykker ut landskapet i et vandrenettverk fullt av kulturminner mellom Ishavet og Finlands høyeste fjell. Både utrente og erfarne vandrere kan glede seg.

Dypt i Nord-Troms

Gorsa-juvet oppe i Kåfjorddalen er et av Nord-Europas dypeste juv. Fra sørsida styrter Gorzi-fossen 140 meter i fritt fall ned i dypet. Dette landskapet er nå blitt tilgjengelig for de fleste av oss med byggingen av en aluminiumsbru rett over fossen. I tillegg binder brua sammen to nettverk av stier for vandring og terrengsykling til et av de mest severdige og lettest tilgjengelige vandretilbudene i landsdelen.

Et smykke i landskapet

Brua er 53 meter lang og er bygget i aluminium for fotgjengere. Etter at den ble støpt i Østerrike, ble brua løftet på plass med helikopter i én operasjon.

Juv

Ved slutten av istida fosset en diger smeltevannselv ned fra innlandsisen gjennom Kåfjorddalen ut i havet. Stein og grus i elva utnyttet svakheter i berggrunnen, og slik oppsto Gorza-juvet, som er opptil 600 meter dypt, og strekker seg 4-5 kilometer langs elva Guolasjohka.

Et nettverk av vandrestier

Kåfjorddalen er et av Norges aller tørreste steder, så her er det stabile, gode forhold for vandring. Det er et godt nettverk av stier og grusveier både i tilknytning til anleggsveien og i området rundt Ankerlia. Disse to områdene er det som nå er bundet sammen med den nye brua. Favorittruta er en en 15 kilometer lang vandrerute fra parkeringsplassen nede i Kåfjorddalen. Ruta kan imidlertid kortes til en 20 minutters sving ved å kjøre opp anleggsveien nesten til brua.

Spjoing

Et slikt fritt fall er meget godt egnet for strikkhopp. Allerede på åpningsdagen kastet de uforferdede seg ned i dypet. Foreløpig er imidlertid bungee, strikkhopp, bare sporadisk tilgjengelig, men det arbeides med å ha et fast, eller skal vi elastisk, tilbud

Spøkelsesby

I Ankerlia oppe i Kåfjorddalen ligger restene etter et gruvesamfunn. Rundt forrige århundreskifte bodde det flere hundre mennesker her, og det var skole. I 1919 ble imidlertid verket nedlagt, og i dag ser vi bare de fredede ruinene av verksbygningene. Lenger nede, på Holmenes ved fjorden, ligger en velbevart sjøsamisk gård med hovedhus og uthus. Selve Kåfjorddalen er en overraskelse, her ligger gårdene tett i tett i en dalbunn som består av frodige gressvoller.

Fra Ishavet til Finlands høyeste fjell

Fra Birtavarre helt nede ved fjorden går det en anleggsvei 25 kilometer opp langs dalen til innsjøen Guolasjávri ved foten av fjellmassivet Háldi. Finlands høyeste fjell, på finsk Halti, 1324 meter over havet, ligger så vidt innenfor den finske grensa. Den høyeste toppen, Rásduottarháldi på 1365 moh, ligger inne på norsk side. Begge fjellene er lettest å nå via denne anleggsveien, og du må regne med ca. 2 timers gange fra der veien slutter.

Mer informasjon

  • Visit Lyngenfjord, den lokale reiselivsorganisasjonen, har en egen vandreguide på sine sider. De selger også flotte vandrekart over Kåfjord, disse finnes også i butikker i området og i Tromsø.