11.01.2019 - NordNorsk Reiseliv (NNR) har startet et 3-årig, samisk reiselivsprosjekt hvor bedrifter som satser på samisk kultur står i sentrum. Prosjektet er finansiert av Sametinget, Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark, samt Innovasjon Norge. Prosjektets fokusområder er kompetanseheving, kunnskapsproduksjon, nettverksarbeid og distribusjon.

Med økende og endret turisme, der gjestene har høy kunnskap om reisemålet og klare forventninger til opplevelsene de skal kjøpe, må samiske reiselivsbedrifter være forberedt på å levere på et høyt nivå.

Målet i Johtit - Samisk Reiseliv vil derfor være å styrke verdiskapningen for deltakende bedrifter gjennom en systematisk utvikling av bedriftens kompetanse og leveranse, samt styrke markedstilgang og bedre tilgjengeligheten. Samisk kultur står sterkt i Nord-Norge og har stor attraksjonskraft. Å få opp flere profesjonelle, samiske reiselivsprodukter vil være essensielt for effektiv bygging av merkevaren Nord-Norge.

Nina Smedseng er ansatt som prosjektleder i 100 % stilling. Hun har også med seg en styringsgruppe, bestående av 3 samiske reiselivsbedrifter, Sametinget og NordNorsk Reiseliv. Disse vil være svært viktige for prosjektledelsen. De 3 reiselivsbedrifter er: Ellinor Utsi (styringsgruppeleder) fra Davvi Siida som represtenter Finnmark, Andre Wagelid fra Albmi Adventure som representerer Nordland og Per Stian Sara som representerer Troms. I tillegg består styringsgruppa av Kirsten Østby fra Sametinget og Hilde Bjørkli fra NNR. Observatører: Anja Christensen fra Innovasjon Norge, Vivia Aira fra Nordland Fylkeskommunesom, Rune Eliassen fra Troms Fylkeskommune og Finnmark Fylkeskommune. Styringsgruppa, vil sammen med NordNorsk Reiseliv, være førende for arbeidet som skal gjøres i prosjektet.

Vi starter rekrutteringen av samiske reiselivsbedrifter nå i november. Deltakerne må ha et ønske om utvikling i egen bedrift.

Noen milepæler framover:
- Invitasjon til å være med i prosjektet: kommer i november
- Aktiviteter som involverer bedriftene vil komme i gang 2018 første halvår 
- Prosjektet er nå i en oppstartsfase som følger rammene i opprinnelig prosjektplan og som er helt nødvendig for at vi skal oppnå de mål som er satt i prosjektet.

Hvor informerer vi i framtiden:
Alle reiselivsbedrifter med interesse i prosjektet oppfordres til å Like NordNorsk Reiseliv på FB (vår bransje FB). Da får du opp bransjenyheter på feeden din. Sjekk også her på bransjeweben vår http://nordnorge.com/samiskreiseliv

Har du spørsmål er du velkommen til å ta direkte kontakt med meg

NordNorsk Reiseliv AS
Nina Smedseng
Prosjektleder Johtit -Samisk Reiseliv
Tlf. 900 98 573, nina@nordnorge.com