10.01.2019 - Samisk reiseliv har et stort potensiale. Verdiskapingen kan økes både i de enkelte samiske reiselivsbedriftene og i landsdelen som helhet ved å profesjonalisere, fornye og synliggjøre tilbudet av samiske opplevelser på en kundeorientert måte. Det er dette de 26 bedriftene i Johtit - Samisk Reiseliv skal jobbe for. 27.-28.februar var denne herlige gjengene samlet til kick-off samling i Alta. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Dette er bedriftene som deltar i prosjektet:

Finnmark    
Karasjok Jergul Astu As Risten AileTonstad Mienna
Karasjok Karasjok Camping AS Silje Halonen
Karasjok KB-Siida Anne Louise Næss Gaup
Karasjok Midt Finnmark Siida Heidi Kamilla Eira /
Nils Jovnna Eira
Karasjok Guovssahas hearge siida / Northern light Reindeer Siida SUS Per E. Johnsen /
John Samuel Utsi
Karasjok Ravdol Reindeer Hearding Jon Mikkel Eira
Karasjok Scandic Karasjok  John Arne Mathiesen 
Karasjok Stiftelsen Sámi dáiddaguovddas Siv Marit Ekaas Turi
Kautokeino Hættasopplevelser Odd Arne Hætta /
Nils Arne Hætta
Kautokeino Eira Siida AS Jonny Aleksander J. Eira
Kautokeino Thon Hotel Kautokeino Knut Vidar Alseth /
Anni-Rauna Triumf
Hammerfest Mikkelgammen AS

Mikkel Nils A. Sara /
Anna Solveig G. Sara

Kjøllefjord Davvi Siida Ellinor Guttorm Utsi / Ailo Utsi
Lakselv Sara Siida Siv Merethe Selnes Sara /
Per Alf Nilsen Sara
Neiden Neiden Hotell/Ruija AS Arnt Mikael Arvola
Tana Gaup Reinturisme Ánne Margrethe Gaup /
Lars Mathis Gaup
Tana Winther Tourism Magnar Johan Winther
Troms     
Manndalen Manndalen Sjøbuer AS Henrik Solberg
Tromsø Tromsø Lapland / Sami Experience Tromso AS Per Stian Sara
Tromsø Total Adventure TA Turid Helene Andresen /
Merethe Forfang
Nordland    
Trofors Appfjell Sijte Gun Margret Utsi /
Nils-Anders Utsi Appfjell
Sortland Inga Sámi Siida Laila Inga 
Drag Njunjes Anna Kuoljok
Evenskjær Várdobáiki AS Kjersti Myrnes Balto
Leiråmo Albmi adventures André Madvig Wagelid
Trøndelag    
Glåmos Gallas AS Svein Ole Granefjell /
Hanne Magga