10.01.2019 - Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT, Campus Alta vil 24. – 26. september 2018 arrangere det nordiske forskersymposiet i reiseliv som hvert femte år finner sted i Norge. UiT inviterer næringsaktører og andre som er interesserte i kunnskapsutviklingen innenfor reiseliv til å delta på konferansen.

Tittelen på symposiet er TOURISM IMPLICATIONS AND DILEMMAS. Søkelyset rettes dermed på kunnskap om de utfordringene og muligheter veksten i turisme og migrasjon innebærer, relatert til næringslivsutvikling, samisk turisme, bosetting og bruk av naturressurser, sett i lys av det «grønne skiftet» som vi er startgropen av.

Rundt 150 forskere vil presentere sin forsking på aktuelle problemstillinger knyttet til 32 ulike temaer. 

NordNorsk Reiseliv vil delta på konferansen med en workshop om samisk reiseliv i Nord-Norge. Her vil vi diskutere tema rundt autentisitet, modernitet og "den nye turismen". 

Også bedriftsnettverket Arctic 365 vil delta med en workshop som omhandler hvordan samarbeid mellom ulike sektorer kan bidra til økt attraktivitet av reisemål i Nord-Norge.

Andre workshops er:

  • The role of paradigms in research and teaching: the case of sustainable destination development
  • Tourism employment: current challenges and opportunities
  • Senses in tourism

Dersom du er interessert i å delta er det mulig å melde seg på  fram til 20.august. Pris for deltakelse er 4700,- inkludert to lunsjer og en middag.

For mer informasjon: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=525602

Påmelding skjer gjennom å trykke på linken, husk under kategori å velge delegate.

https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=525602&sub_id=525635

Kontaktperson: bente.heimtun@uit.no