Espen Mortensen

10 ting bør du vite om allemannsretten

I Nord-Norge er det aller meste urørt natur. Her kan du oftest gå hvor du vil, dersom du tar noen hensyn. Her har vi laget en rask oversikt, som selvsagt må brukes med vett og forstand.

Dette er selvsagt en frekk forenkling av et omfattende saksfelt. Vi har laget en omfattende artikkel, og enda mer dyptgående er jurist Marianne Reusch, Norges ledende ekspert på allemannsretten.

  • Du har fri ferdsel i utmark, som kort fortalt er strand, skog og fjell, også på privat grunn
  • Du kan ikke gå fritt på åker og eng, i privathager, industriområder; kort sagt alt som ikke er natur.
  • Ikke ødelegg gjerder eller la grinder stå åpen på grunn av beitedyrene
  • Du kan bare sykle på sti, ikke ute i marka
  • Du kan ikke tenne bål mellom 15. april og 15. september, unntatt om det åpenbart ikke utgjør noen brannfare
  • Du har ikke lov til å bruke motoriserte kjøretøy som snøskuter eller firehjuling i utmark
  • Du kan plukke bær og sopp så lenge det ikke skader naturen eller bestanden. Molter er noen steder forbehold grunneieren.
  • Du kan telte på samme sted inntil to netter så langt fra bolighus at det ikke generer, absolutt minimum er 150 meter.
  • Du kan fiske gratis i havet, men må ha fiskekort i ferskvann.
  • Lokale bestemmelser, for eksempel formidlet på skilt, og norsk lov går foran allemannsretten.