Litt om oss

Vesterålen des. 23. Foto: Ian Robins / Ringstad Resort

Formål og virksomhet

Selskapets formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et bærekraftig helårs reisemål gjennom markedsutvikling og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv AS skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Selskapet vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer kurs, konferanser og events.

Eierskap og partnere

NordNorsk Reiseliv AS er i hovedsak eid og finansiert av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Vi jobber også tett med Visit Norway / Innovasjon Norge, landsdelens destinasjonsselskap (se vårt destinasjonskart), FOU-institusjoner, reiselivsbedrifter/-nettverk og øvrig besøksforvaltning.

I tillegg har vi et omfattende samarbeid med våre partnere Swedish Lapland Visitors Board og Finish Lapland Tourist Board, først gjennom prosjektene Visit Arctic Europe (fase I og II) og nå Arctic Europe Tourism Cluster (AETC). Prosjektet er finansiert av Interreg Aurora. Andre finansiører: Innovasjon Norge, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune, Troms Holding, Lapplands regionråd og Region Norrbotten.

NordNorsk Reiseliv AS er også medlem i noen nasjonale og internasjonale organisasjoner (trykk på logo for mer info):

Medarbeiderne i NordNorsk Reiseliv på tur i desember 2023 i Vesterålen. Foto: Ian Robins / Ringstad Resort

Våre ansatte

Selskapet har avdelingskontorer i Alta, Tromsø og Bodø.

Trykk på bildene under for å bli nærmere kjent med oss og for klikkbar kontaktinformasjon:

Organisering og lokalisering

Alta

Jan Roger Eriksen
Markedssjef Travel Trade
janroger@nordnorge.com
977 43 317

Olga Philippenko
Markedsrådgiver Travel Trade
olga@nordnorge.com
477 68 508

Arūnė Kliorė
Digital mediespesialist
arune@nordnorge.com 
482 40095

Bodø

Siw Sandvik
PR- og kommunikasjonssjef
siw@nordnorge.com
947 93 075

Rigmor Myhre
Markedskonsulent forbrukermarkedsføring
rigmor@nordnorge.com
958 55 320

Roger Johansen
Webansvarlig
roger@nordnorge.com
918 49 075

Tromsø

Trond Øverås
Administrerende direktør
trond@nordnorge.com
906 26 170

Marie Nystad
Medieprodusent
marie@nordnorge.com
954 23 503

Agnete Stensland
Markedsanalytiker
agnete@nordnorge.com
922 61 436

Knut Hansvold
Prosjektkoordinator Troms
knut@nordnorge.com
926 68 019

Alexia Diakaki
Prosjektleder for Arctic Europe Tourism Cluster
alexia@nordnorge.com
936 23 711