Gamvik museum viser gjenreisningen av Finnmark

På Finnmarkskysten er alt bygd etter krigen. Skal du oppdage historien, må du lete litt. Gamvik museum er et godt sted å begynne.

Gamvik ligger helt nordøst på Nordkynhalvøya, Europas nordligste fastland. Fra middelalderen og fremover var Gamvik et av de viktigste fiskeværene ut mot Ishavet. I årene etter krigen har imidlertid dette været tapt terreng til Mehamn og Kjøllefjord på grunn av en trangere havn. I dag hviler det derfor en ro over dette fiskeværet med 180 innbyggere, men Gamvik museum forteller om den rike historien.

Brodtkorbbruket er fra 1947

Gamvik museum befinner seg på den gamle fiskeforedlingsbedriften Brodtkorbbruket. Brodtkorb er navnet på væreieren, han som kjøpte fisk fra kystfolket på Nordkyn, solgte dem nødvendighetsartikler og ga kreditt når fisket var dårlig. Dagens fabrikkanlegg er fra 1947. Byggemåten minner likevel mye om de tradisjonelle bryggene fra før krigsødeleggelsene, og fører tanken tilbake til den rike historien som ble gjort usynlig.

Følg prosessen på fiskemottaket

Siden Gamvik museum er et produksjonsanlegg, kan du følge produksjonen på mottaket slik det så ut så sent som på 1960-tallet. Her ble fisken veid, sløyd og skylt, og lever og rogn lagt i tønner. Så ble fisken enten hengt til tørk eller lagt på is for å eksporteres fersk. Å egne lina betyr å henge agn på 2-400 kroker på ei lang line, og dette var typisk kvinnfolkarbeid.

Kystkulturen fant veien til det ytterste nord

Fra seinmiddelalderen var det økt tilflytting av nordmenn til Finnmarkskysten. De fisket torsk om våren, tørket den og fraktet den til Bergen. I Europa var etterspørselen etter proteinrik tørrfisk stor, spesielt i fastetida. Siden fiskerne hadde små båter de kunne dra opp på land, var bosettingen spredt i mange små samfunn helt ytterst på kysten. På Gamvik museum vises fiskeredskaper, men også det enkle feholde, husfliden og den sjøsamiske kulturen på ytterkysten og lenger inn i fjordene. På det nå fraflyttede været Omgang ble flere hekser brent på 1600-tallet.

Hvalfangsten oppsto på 1500-tallet

Allerede på 1500-tallet drev nederlenderne hvalfangst utenfor Finnmarkskysten. Riktig fart fikk imidlertid hvalfangsten først på slutten av 1800-tallet, da Svend Foyn satte i gang en mer industriell hvalfangst. Mot slutten av 1890-tallet var imidlertid de fleste hvalbestandene så desimert at fangsttallene gikk bratt nedover.

Mehamnopprøret handlet om hvalfangst

Etter 1900 opplevde fiskerne at det viktige vårtorskefisket i Finnmark slo feil flere år på rad. Fiskerne mente at det var en sammenheng mellom hvalfangsten og mangelen på fisk. . Når hvalen var borte, ble ikke lodda og torsken jagd mot land. Pinsen 1903 kokte det over i Mehamn, og hvalfangstanlegget der ble rasert og soldater tilkalt fra Vardø for å rydde opp. Opprøret fikk politisk etterspill, hvalen ble fredet i Nord-Norge, og de første stortingsmennene fra Arbeiderpartiet ble valgt inn høsten etter.

Ekspedisjonsbåten tok imot Hurtigruta

Brygga inngår i et større miljø. Utenfor museet står det ei stor seihesje, et stort stativ for å tørke sei på. Seihesja er også fra etterkrigstida, men produksjon av tørrfisk er urgammel på Finnmarkskysten. En nordlandsbåt med motor står også stilt ut på utsiden, og den ble reddet unna ødeleggelsene i 1944. Gamvik var tidligere anløpssted for Hurtigruten, men hadde ikke kai. Dermed gikk ekspedisjonsbåten «Gamvik» ut i rom sjø og lastet og losset last og passasjerer. I 1990 ble anløpet strøket, og i dag står ekspedisjonsbåten på land.

Logo Nordkyn

Vil du på tur til Nordkyn?

Ta kontakt med Visit Nordkyn å få all den hjelpen du trenger for ditt opphold!