Knut Arne Iversen/Hammerfest Turist

Hammerfest fikk strøm først i Europa, lær mer på Energihuset

Hammerfest fikk strøm først i Europa. Det varte en time. Så hadde de ett års strømbrudd før lyset kom tilbake. Norsk energiforsyning er i dag knapt tenkbar uten vannkraft, vindkraft, tidevannskraft, olje og gass fra Hammerfest og Vest-Finnmark. Energihuset i Hammerfest gir deg norsk energi med teskje.

I 1891 fikk Hammerfest strøm som den første byen i Europa. Det varte i en time, og så frøs strømkablene. Det tok et års arbeid å få isolert rundt kablene, og så kunne man igjen skru på lyset. Hammerfest er altså en pionerby med lang erfaring på energiforsyning. Energihuset, huset i en kraftstasjon fra 1946, anskueliggjør at Hammerfest-området også er en kraftsentrum, bokstavelig talt, for energiforsyning.

Vannkraft skapte industrieventyret i Norge

Kraftanlegget Energihuset ligger i, ble bygd i 1946 som del av gjenoppbyggingen av Hammerfest. Anlegget går ennå, selv om kun 10% av Hammerfests behov blir dekket. Vannet kommer fra de små vannene på øversiden av Hammerfest, produserer kraft inne i anlegget og renner så videre til havet. Alt dette kan du se inne i Energihuset.

Kraftverket i Kvalsund utnytter floa

Kvalsundet, mellom øya der Hammerfest ligger og fastlandet, er en sterk tidevannsstrøm. Hammerfest Energi, det lokale kraftselskapet, har her utviklet en turbin som utnytter energien i strømmen. Denne hammerfestteknologien er nå eksportert til Skottland, hvor potensialet i de trange sundene mellom øyene er enda større.

På Havøygavlen står vindmøllene

På Havøygavlen, fjellet som beskytter fiskeværet Havøysund mot vinterstormene, står det 16 vindmøller i det som er verdens nordligste vindmøllepark. Det åpne landskapet på Finnmarkskysten egner seg meget godt til produksjon av vindkraft, begrensningene ligger i overføringskapasiteten til strømforbrukerne langt unna Finnmark.

Til Melkøya går gassen fra Snøhvitfeltet

Det som i dag fremfor alt preger Hammerfest, er olje- og gassvirksomheten. Fra Snøhvitfeltet, 140 kilometer nordvest for Hammerfest, går gassrørledningen til Melkøya. Her blir gassen kjølt ned til 163 minusgrader. Da blir den komprimert og flytende, og så kommer det en gasstanker hver femte dag som frakter gassen fra Hammerfest til verdensmarkedet.

Hammerfest er i oljealderen

Oljefeltet Goliat, som ligger enda nærmere Hammerfest, er også akkurat kommet i drift. Oljevirksomheten i Hammerfest er for øvrig så vidt kommet i gang, og funnene på Lopparyggen noe lenger nord åpner for enda mer aktivitet.

Energiøkonomisering blir stadig viktigere

Vintermørke og kulde gjør norske hjem til storkonsumenter av strøm. En liten utstilling om energiøkonomisering viser hvordan isolasjonen av hus har utviklet seg fra ren luftlomme mellom to lag vegg via glassull til dagens passivhus, som knapt slipper ut varme.

Bli med på besøk på Energihuset

Energihuset består av selve kraftanlegget, som er fra 1946. Dette enkle, gammeldagse anlegget viser hvordan elektrisitet utvinnes av rennende vann på en lettfattelig måte. Enkle, tydelige utstillinger belyser de øvrige energikildene. Energihuset kan besøkes på den daglige sightseeingturen i Hammerfest i sommermånedene. For besøk ellers kan man henvende seg til Turistinformasjonen.

Hammerfest Turist

Turistkontoret Hammerfest Turist har en fyldig hjemmeside med mye hammerfestinformasjon.