Knut Hansvold

Museum Nord forteller alt om Narvik

Narvik gikk fra å være en enkelt gård til å bli Nord-Norges vekstsentrum og mest moderne by på fem år. Museum Nord forteller løst, fast og levende om mange sider av Narvik.

I 1890 var Narvik navnet på en gård. Det meste av trafikken gikk med skip langs kysten, og området her inne i Ofotfjorden var temmelig avsides og med svært liten befolkning. Malmen i fjellene Nord-Sverige måtte imidlertid fraktes ut til kysten, og da til den nordnorske, isfrie kysten, ikke til Bottenvika som er frosset halve året. Ulike alternativer ble utredet, både Sørreisa i Troms og Rana var aktuelle.

Knut Hansvold

Malmbanen skapte en by

Banen ble først påbegynt i 1884 av et engelsk selskap. Det gikk imidlertid konkurs i 1889, da de var kommet til Katterat oppe ved svenskegrensen. I 1897 ble imidlertid prosjektet gjenopptatt som et statsprosjekt av både det norske Stortinget og den svenske riksdagen. 15. november 1902 gikk det første toget fra Kiruna til Narvik, og Narvik ség over i driftsfasen. Store modeller i Museum Nord viser den raske forvandlingen plastisk, og du kan også sitte i en gammel togvogn og følge reisen opp til grensen i svart/hvittfilm.

Narviks ansikt har endret seg

Museum Nord har et arkiv med 200 000 bilder. Et svært kresent utvalg står presentert i museumstrappa, hvor man vandrer i svart/hvitt fra før Narviks tilblivelse over de hektiske byggeårene, 1920- og 30-tallets elegante treby, krigens ødeleggelser og gjenoppbyggingen i funksjonalistisk til. Et samebryllup fra årene før bygrunnleggelsen sier noe om hvilke kulturelle endringer som fant sted med den plutselige omveltningen ved århundreskiftet.

Narvik vises i tre stadier

En annen fotosamling av fotografen Carl Knutsen tar for seg bybildet i Narvik. 30-tallets treby i sveitser og jugend, gjenoppbyggingsarkitektur fra femti-sekstitallet og 2000-tallets restaurering og tilbygg belyses ved at akkurat samme motiv er tatt i tre ulike årtier og presentert kronologisk. Virkningen er slående.

Karl-Gustav Gjertsen har laget smilehull

Mange ting på Museum Nord er rene smilehull. Den humørfylte kunstneren Karl-Gustav Gjertsen har laget en gigantisk uro i hesjestreng med fire flyvende objekter; en rype, som også er byvåpenet til Narviks svenske antipode, Kiruna, den kvinnelige flypioneren Gidsken Jacobsens fly «Måsen», et heinkel fra krigen og en twinotter, Widerøes gamle småflytype. Kunstverket henger som en uro i trappa mellom først og andre etasje.

Kaffistova er fullstendig bevart

Møblementet fra Kaffistova pryder et rom i huset, med tremøbler i dragestil skåret av en lokal møbelsnekker og malerier fra ofotlandskapet. Da Kaffistova falt som offer for caffelatten, overtok Museum Nord møblementet og fjernet respateksen som hadde vært oppå bordene.

Det vises helleristninger og særegen geologi

De hardeste fakta finner du i den lille geologiutstillingen som spesielt tar for seg de mineralene i Ofoten det er vært drevet gruvedrift på. To lyse saler kan virke som en kunstutstilling, men viser seg å være avbildninger i naturlig størrelse av helleristninger fra Ofoten. Friseaktige avbildninger av mennesker, båter som fisker kveiter, geometriske mønstre og rein og elg i alle positurer; en 6000 år gammel tankeverden har fått et grafisk uttrykk. Av hensyn til bevaring vil ikke arkeologene fortelle oss hvor mange av disse ristningene befinner seg, så Museum Nord er et bra sted å se dem.

Knut Hansvold

Museum Nord er innom mange Narvik-tema

Et klasserom med gamle pulter med blekkhus («askebeger?» spør skolebarna) og skandinavisk kart med Nordkalotten i mindre målestokk oppe i hjørnet er satt inn på en sal på museet. Dykkeutstillingen forteller om alle vrakene som ligger i havna i Narvik som følge av 2. verdenskrig. Fiskarbonden er viet mindre plass her enn ellers i Nord-Norge, i Narvik handler det mye om malm.

Besøk Museum Nord

Museum Nord er et litt myldrende, sammensatt og humørfylt museum hvor fellesnevneren er Narvik. Selve huset ble bygd i 1902, året for Narviks grunnleggelse, som hovedkontor for NSB. Stilen er en blanding av jugend og historisme, og er tegnet av jernbanens ansatte arkitekt, Paul Due. Da vi var på besøk, pekte vår engasjerte omviser like mye ut av vinduet ned på malmutskipingskaia («bolaget» som de litt svenskpåvirkede narvikværingene sier) som inn i montrene. Et besøk her er med andre ord å møte narvikværingene hjemme.

Vil du ha mer informasjon om Narvik?

Ta kontakt med Visit Narvik. De hjelper deg med alt du trenger for en flott ferie!