Narvik Krigsmuseum – opplevelser og refleksjon

I april 1940 ser de krigførende partene i Europa mot en by langt mot nord: I Narvik skipes jernmalm fra Sverige ut til verden. Jernmalm som kan holde det tyske krigsmaskineriet i gang, jernmalm som under britisk kontroll kan hindre det samme. 9. april invaderes Narvik av Hitler-Tyskland. 10. og 13. april møtes stormaktene Tyskland og Storbritannia til ett av de største sjøslagene i Atlanteren– slaget om Narvik er i gang.

Sesong

Frem t.o.m 13. juni 2021 kl. 10:00 – 16:00 F.o.m 14. juni t.o.m 22. august 2021 kl. 10:00 – 18:00

Vanskelighetsgrad

Lett

Varighet

anbefalt tid for besøk er 1,5 – 2 timer

Narvik på Europakartet

Da den tyske invasjonen kommer 9. april 1940, ligger panserskipene Norge og Eidsvold i Narvik. De gamle krigsskipene senkes hurtig av den moderne, tyske marineflåten som sniker seg inn fjorden i ly av kraftig snøvær. Narvik havner på tyske hender – noen overgir seg, andre yter motstand. Når den tyske Kriegsmarine og britiske Royal Navy møtes til intense kamper i Ofotfjorden de påfølgende dagene, påføres begge parter enorme materielle tap – tap som får konsekvenser for all senere krigføring. Se nærmere på kampene på Narvik Krigsmuseums audiovisuelle plattform, «Malmbordet», og utstilte gjenstander fra involverte skip, så blir bildet tydelig.

62 dager med krig

Norske soldater på nøytralitetsvakt og ved mobilisering tar opp kampen i fjellene, og allierte styrker fra Storbritannia, Frankrike og Polen kommer til. Sammen kjemper de mot en tysk hær som vil ha kontroll på Narvik og strategiske områder i landsdelen. Tyskerne tvinges inn på et stadig mindre område, og norske og allierte styrker tar tilbake kontroll over Narvik 28. mai. De tyske troppene står presset opp mot svenskegrensa, klare til å bli internert i Sverige. Hitler har gått på sitt første strategiske tap! Men så forlater allierte styrker Nord-Norge til fordel for Vestfronten. Etter 62 dager med intense kamper på fjord og fjell, kommer kapitulasjonserklæringen 10. juni 1940. 64 skip og 86 fly har gått ned, og 8500 menneskeliv har gått tapt i Nord-Norge. Ulikhetene i styrkeforhold og utrustning, uniformer og våpen blir åpenbare når man besøker utstillingene. Grafiske illustrasjoner viser hvordan vi klarer å overvinne tyskerne likevel. Nå overgis sivilbefolkningen til tysk kontroll.

Fem tunge okkupasjonsår

Tyskerne tar seg til rette og innfører sanksjoner. De overtar private hjem, oppfordres til å få barn med norske kvinner og oppretter flere hundre fangeleirer for norske og utenlandske fanger. Sivilbefolkningen stilles overfor vanskelige valg: Er du med eller mot okkupasjonsmakten? Det er streng rasjonering, stadig økende grad av usikkerhet og kontroll, og grusomme fangeleirer hvor mennesker mishandles. Men hverdagen må gå videre; barn fødes, å skaffe mat og klær krever kreative løsninger, og flere bedrifter inngår samarbeid med tyskerne for å holde hjulene i gang. I utstillingene formidles okkupasjonsårene gjennom gjenstander, filmede tidsvitnefortellinger og tekster på både vegg og skjerm.

Bombe for å oppnå fred?

Norge og Narvik kommer ut av tyskernes klør 8. mai 1945 – freden har kommet! Så starter landssvikoppgjøret. Nær 93.000 nordmenn anklages for å ha valgt tysk side. Noen frikjennes, andre dømmes, for hva? Det er siste gang Norge praktiserer dødsstraff. I andre deler av verden herjer krigen fortsatt. Den tar slutt når USA slipper atombomber over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki i august 1945. I utstillingen finner du en kopi av Little Boy-bomben som rammer Hiroshima, med atomsprengkraft så sterk at vi fremdeles ser konsekvensene. Men kan man bombe for å få fred? Og hvilken rolle har Norge i krig i dag? Under 2. verdenskrig var partene tydelige, hvem er «Vi» og «De Andre» nå? I museets siste del, «Zona», møter du flere gråsoner hvor Norges og andre staters rolle er i krig og konflikt i dag. Et sted for tanker og refleksjoner, hvor målet ikke er å finne definerte svar, men utfordre våre etablerte sannheter.

Vi ønsker store og små velkommen til Narvik Krigsmuseum!

Narvik Krigsmuseum

Med utgangspunkt i slaget om Narvik 9. april 1940 gir Narvik Krigsmuseum deg innsikt og kunnskap via gjenstander, utstillinger og audiovisuelle flater.