Sametinget, Máistu, Marie Louise Somby.

Arven fra Sápmi: Historisk smak

Máistu betyr smak på samisk – smaken av reinkjøtt. Men reinsdyret er mer enn en råvare. Reinen forteller historier. Historier om det stolte folket i Sápmi som har skapt et liv på vidda, og om det hardføre dyret som gjorde det mulig.

I kjøttet ligger historier om snøstorm, nordlys, mørketid, midnattssol og vill, arktisk natur. Der reinsdyret fødes, lever og spiser. Noe som gjør kjøttet fullt av næringsstoffer og som gir den gode smaken.

Forholdet mellom rein og reindriftssame handler om mer enn fysisk overlevelse og mat. Det handler vel så mye om familie, kultur og arv. Reindriftsutøveren følger flokken sin. Når mørket legger seg og frosten omdanner vann til is eller når snøen smelter og bakken nok en gang kommer til syne. Til enhver tid påser reindriftsutøveren at flokken føres trygt frem mellom årstidsbeitene som ligger i reinens naturlige syklus. Reinen kjenner naturens premisser, løfter hodet stolt og med lette skritt tar den seg frem og lager stier. Stier som viser vei over vidde og kyst.


Det er knyttet mye historie til dette tradisjonsrike livet. Kjærligheten til reinen er sterk. Vi følger dyret fra fødselen av, merker og beskytter den mot alle farer som ligger i naturen. Reinen er mer enn bare kjøtt for oss, vi sørger for at ingenting av dyret går til spille. Alt fra skinn til horn har sin bruk. Reinkjøtt er mer enn en ingrediens i et måltid. Det er bærer av kultur og historie. Reinkjøtt er ikke fast-food, men slow-food. Mat som nytes og spises med kjærlighet og respekt. Akkurat som den fortjener.