Bardu kirke er bygd av folk med hjemlengsel

Da nybyggerne i Bardu skulle bygge ny kirke i 1821, søkte de inspirasjon der de kom fra. Derfor ble bygdas beste byggmester sendt ned til Tynset i Østerdalen. Bardu kirke er dermed en kopi av Tynset kirke.

Folket i Indre Troms stammer i all hovedsak fra fjellbygder i Sør-Norge, fra Gudbrandsdalen, Østerdalen og Sør-Trøndelag. Den gigantiske flommen Storofsen som herjet dalene sommeren 1789 rev ikke bare med seg hus og gårder. Utpint jord ble også vasket vekk, og livsgrunnlaget for menneskene ble dårligere. Dermed vandret, bokstavelig talt, mange nordover i tiårene etterpå og slo seg ned i Målselv, Bardu og noen andre dalfører i Nord-Norge.

Ibestad kirke ligger langt fra Bardu

Bardudølene hadde lang vei til kirke. Først måtte de gå ned til Salangen, og så måtte de i båt over til Ibestad hvor kirka lå. Savnet av et gudshus var nok sterkt i en hverdag preget av tungt arbeid for nyrydderne. I 1821 fikk de dermed lov til å reise en kirke.

Ofte stilte spørsmål

Kirken ligger sentralt på tettstedet Setermoen på E6 i Indre Troms

Den er åpen om sommeren, siden det er en veikirke. Utenom turistsesongen må man ta kontakt med menigheten.

Se på sida til Visit Narvik, de har mer Bardu-informasjon

Kirken på Tynset sto modell

Siden mange døler stammet fra Tynset, ble byggmesteren Ole Kjæreng Lundberg sendt tilbake til barndomsbygda. Som barn hadde han fulgt godt med på byggingen av kirken på Tynset, og han risset inn tegninga på ei fjøl. Dermed hadde han modellen til kopi av Tynsetkirken i mindre format. I 1825 ble arbeidet påbegynt, og i 1828 var kirken under tak. I 1829 ble kirken innvidd etter en helhjertet innsats fra mange av de da 358 bardødølene.

Interiøret er i lyse farger

Interiøret, som også er en kopi av Tynset kirke, er i en norsk treutgave av empirestilen i lyse farger. Prekestolen henger på korveggen over alteret med en kroneformet lydhimling. Taket er et tønnehvelv med malte akantusranker på, og langs veggene i skipet er det gallerier som gir plass til mange mennesker. Opprinnelig var det flere gallerier, men de har måttet vike plassen for orgelet.

Kirken er åttekantet

Kirken er åttekantet og malt hvit. I perioder har kirken også vært rødmalt. Tårnet ble bygd til i 1840, men først fire år etter fikk de fraktet opp en gammel kirkeklokke fra Os i Østerdalen. Denne klokka fra 1600-tallet ble først byttet ut i 1982 etter at sprekker ødela mye av klangen.

Vi anbefaler også