Knut Hansvold

Glomfjord er et stykke nordnorsk industrihistorie

Industrihistorien i Glomfjord danner en kontrast til kyst- og samekulturen i Nord-Norge. I Glomfjord ble det skapt stor velstand i oppgangstider, mens bølgedalene var monumentale.

Det handler om vann, vann i store mengder, i Glomfjord. Avsmeltingen fra Svartisen igjennom Fykanfossen sørger for jevn tilførsel av vann som kan bruke til å drive turbiner og lage strøm. Rett etter århundreskiftet gikk derfor Glomfjord fra å være et par gårder til å bli et av Nord-Norges mest produktive industristeder.

Industrieventyr startet da de fant alle fossene

I 1912 ble den første industrien i Glomfjord etablert, et svenskbygd sinksmelteverk. På denne tiden var det vanskelig å transportere strøm, så det gjaldt å etablere kraftkrevende industri like ved kraftkilden. I 1921 gikk sinksmelteverket over ende, og den første av mange kriser i Glomfjord-industrien er et faktum. Fra 1926 ble det imidlertid startet et aluminiumskraftverk med britiske interesser bak. Dette verket gikk fram til 1942, da det ble ødelagt av en alliert sabotasjeaksjon.

Norsk Hydro startet opp etter 2. verdenskrig

I 1947 startet så Norsk Hydro sin produksjon av kunstgjødsel, som en del av gjenoppbyggingen etter 2. verdenskrig. På 1950-tallet ble anleggene gradvis bygd opp. Det klassiske industrisamfunnet i Glomfjord hadde sin beste periode på 1960- og 70-tallet, med en arbeidsstokk på opptil 700. På 1980-tallet begynte lønnsomheten i gjødselfabrikken å gå ned, og fra 1992 ble driften effektivisert og nedskalert, og Glomfjord gjennomgikk en periode med omstilling og etablering av ny industri.

Yara produserer fremdeles gjødsel

Fra 2004 ble gjødseldivisjonen i Norsk Hydro organisert som det selvstendige industriforetaket Yara, og selve navnet Hydro forsvant. I årene 2008-10 opplevde Glomfjord en ny boom med produksjon av solcellepaneler, men like fort gikk industrien på en smell da solcellene fra 2011 ble utkonkurrert på pris fra Kina. Glomfjord er igjen et samfunn i omstilling, men Yara er fremdeles den største industribedriften.

Fykantrappa stengt på ubestemt tid

Sommeren 2020 ble Fykantappa stengt på ubestemt tid. Les mer om Fykantrappa i Meløy hos Visit Helgeland. Hvis du likevel vil ta avstikkeren bare for å se på trappa, finner du den mellom Fykantunnelen og Svartistunnelen i Glomfjord. 

Hydro var en stat i staten

«Han Hydro» var på 1960- og 70-tallet allestedsnærværende i Glomfjord-samfunnet. Hydro sto for boligbygging, strømtilførsel til sterkt reduserte priser, vann og vedlikehold av veier og parkanlegg. Et eget velferdsfond betalte for stolheis opp til fjellet for å kjøre på ski oppe i sola mens Glomfjord lå i vinterskyggen, for tennisbaner, fotballbaner og svømmebasseng, og det vanket støtte til lag og foreninger. Norsk Hydro tok vare på menneskene fra vugge til grav. Først i 1982 overtok Meløy kommune samfunnsansvaret i Glomfjord.

Yara Industrimuseum har alle raritetene

Yara Industrimuseum i det gamle Bergenehuset i Glomfjord er en myldrende gjenstandssamling fra ulike deler av industriperioden i Glomfjord. Aluminiumsverket fra mellomkrigstida hadde egen smie som lagde eget verktøy, mens Norsk Hydro hadde sitt eget instrumentverksted som lagde mye av instrumentene som ble brukt i produksjonen. Bli gjerne med på en guidet omvisning med en av pensjonistene som har jobbet på «Gjødsla» i Glomfjord, det er et glimt inn i en periode som for dagens konkurranseutsatte industri må fremstå som et beskyttet paradis.

Fykan kraftverk sikret kraft til produksjonen

Sør for Glomfjord, i skyggen av mektige fjell, ligger Fykan kraftverk, et imponerende monumentalt bygg tegnet av Olaf Nordhagen. Stilen er nyromansk, typisk for den aller første industrireisingen i Norge, før stål og betong ble fremherskende. Monumentet over Operasjon Muskedunder i september 1942 står foran hovedinngangen. Under denne dristige allierte operasjonen ble kraftverket og dermed aluminiumsproduksjonen satt ut av drift.

Glomfjord er et planlagt samfunn

Bysamfunnet i Glomfjord var egentlig planlagt til å ligge i den solrike sørhellinga ned mot fjorden, mens en trikkelinje skulle kjøre arbeiderne på jobb. Det ble også tegnet et bykart for en ordentlig by. Trikkelinja ble det aldri noe av, men på Jæra ligger det en konsentrert samling funksjonærboliger i sterke farger med førkrigstidens høye valmtak. Like ved ligger det også en statelig representasjonsbolig.

Besøk industrimuseet i Glomfjord

Glomfjord ligger innerst i en fjord, under mektige fjell. Bilturister besøker selvsagt industrimuseet inne i Bergenehuset, drevet av pensjonister. På vei ned til riksveien passer det å ta en sving innom Jæra med funksjonærboligene og representasjonsboligen. Fykan-kraftverket ligger på fylkesvei 17 noen kilometer lenger sør, synlig fra Jæra.