Kong Oscar II kapell markerer Norges grense mot Russland

Lengst mot nordøst, der den norsk-russiske grensa møter Ishavet, markerer et lite steinkapell med 70 sitteplassen at her begynner Norge.

Grensen mellom Russland og Norge ble trukket opp i 1826, men befolkningen i de to landene var lenge uvant med den nye grensa. Russiske fiskere var ofte over på den norske siden, og det kom til flere episoder. I 1851 fikk bygda Grense Jakobselv, der grensa møter havet, fast norsk bosetting. Den religiøse konkurrenten i området, den russisk-ortodokse kirken, var allerede sterkt markert med Boris Gleb-kirken helt inntil norskegrensen ved Pasvikelva.

Kirken ble bygd for å markere grensa

For å markere grensa bekostet Stortinget byggingen av en kirke. Arkitekturen speiler vesteuropeiske idealer, med nygotiske former i gråstein. Kirketårnet er synlig langt til havs, så ingen kunne være i tvil om hvor grensen gikk. I 1869 ble kirken vigslet som ”et åndelig vakttårn mot den østlige koloss’ ulike trosretninger”.

Informasjon om Kong Oscar II kapell

Kapellet ligger ved enden av en 60 kilometer lang grusvei fra Kirkenes. Denne veien er åpen om sommeren, men stengt om vinteren

Fra Kirkenes arrangeres det enkelte utflukter ut hit.

Kirken ble vigslet i 1869.

Det ble bygget for å markere grensen mot Russland.

Arkitekturen speiler de vesteuropeiske idealene, og du ser de i de nygotiske formene i gråsten.

Visit Kirkenes informerer om alt som er så se og gjøre i Kirkenes på sine sider.

Kun 70 sitteplasser (c) Jørn Tomter

Oscar II besøkte kapellet i 1873

I 1873 var Oscar II av Sverige og Norge på reise til ytterkanten av sitt rike. Han nådde helt ut til Grense Jakobselv, hvor han deltok på gudstjeneste. Også kongebesøket må ses på som en grensemarkering, og etter besøket fikk kapellet navn etter kongen.

Grense Jakobselv danner grensa mot Russland

Grense Jakobselv er ei lita grend som nå er fraflyttet, men med litt aktivitet om sommeren. Grenda ligger helt inntil den smale Jakobselva som danner grensa mot Russland.

Se også