Terje Rakke

Sjøgato i Mosjøen er en levende historiebok

Sjøgata i Mosjøen er en samling historiske trehus fra 1800-tallet. De fargerike husene er en fryd for kameralinsa, og butikker, kunstnere og et lokalmuseum innbyr til avslappede besøk. Det beste er imidlertid kaffepausen, den kommer nemlig med utsikt.

I 1866 bryter rene klondykestemningen løs i Mosjøen – den idylliske lille småbyen midt i Norge. Et stort sagbruk (”Engelskbruket”) blir etablert, og slik blir Mosjøen møteplass for engelske plankebaroner, skogbruksfolk fra Odalen, samiske fløtere, svenske fjellbønder på byttehandel og skreddere med impulser fra London og Paris. I dag er de engelske plankebaronene forsvunnet, men med sine brygger, pakkhus, naust, forretningsgårder og bolighus – og uthus, skur og tilbygg som ”klorer” seg fast mellom disse – utgjør Sjøgata i dag en levende og pittoresk del av Mosjøen sentrum.

En gang var Sjøgato en slum

Etter at 2. verdenskrig var over sto Sjøgata igjen som en forfallen bydel til stor skam for mange innbyggere – og et svært lite populært strøk å bo i. Mange forbandt bydelen med fattigdom der ”kaillan” som syklet til byen holdt til på ”langspøttarhjørnet” og gjerne delte ei flaske brennevin før de syklet hjem igjen.

Sjøgato ble regulert til parkeringsplass

..het det i reguleringsplanen som Vefsn kommune fremmet i 1970. Høykonjunktur etter krigen ga et stort behov for parkeringsplasser i Mosjøen sentrum og de fleste ønsket at bygningene i Sjøgata skulle rives. Heldigvis oppstod det protester. Et hundretalls mennesker så verdien i å ta vare på gata, og beboere og andre interesserte mobiliserte en økt motstand mot riving.

Sjøgato blir reddet

Arkitekturvernåret 1975 ga stor publisitet på landsbasis om hva som skjedde i Mosjøen, og det ble gitt økt bevilgning til å bevare miljøet i Sjøgata. Viktige støttespillere i arbeidet var arkitekter, fargespesialister og representanter fra Riksantikvaren. Det sentrale målet var å gjøre Sjøgata til en levende del av Mosjøen sentrum. Ett av målene var å ta i bruk det største bygget som kultur- og miljøhus og kafe, det som i dag heter Kulturverkstedet.

Kulturverkstedet er der det skjer

Kulturverkstedet ble oppført i 1862 av handelsmann Jacob C. Jacobsen og var i sin tid Mosjøens største og fineste forretningsgård. Arbeidet med bevaringen av handelshuset startet i 1981 og i 1984 sto det særpregede flerbrukshuset ferdig i all sin prakt. I dag er Kulturverkstedet et kjent og kjært samlingspunkt i Mosjøen. Det er et sted for møter og konferanser, men mest av alt et viktig sosialt treffsted. I kafeen serveres det tradisjonsmat fra Vefsn og i Galleriet kan du nyte og kjøpe profesjonell kunst – størstedelen fra nordnorske kunstnere. Galleriet er et av de største i landsdelen og det selges kunst til både turister, fastboende og lokale bedrifter. I Galleri Stallen har antikvariatet Alrunen fått sin plass.