Steigen Sagaspill

Steigen Sagaspill er Romeo og Julie fra vikingtida

Et Romeo og Julie-drama utspiller seg hvert andre år på vakre Engeløya i Steigen. 130 frivillige og tusenvis av tilskuere samler seg på jernaldertufter for storslagne kostymer og tidsriktige kulisser i et storslagent landskap, men først og fremst for en god historie.

Sagnet om Hagbard og Signe er like romantisk som den er tragisk. Hagbard er sønnen til kongen i Vågan, mens Signe er datteren til Sigard, kongen på Steig. De er hemmelig trolovet, mens Sigar har andre planer for datteren. Han har nemlig lovet henne bort til kongssønnen Burislav i Holmgard (Novgorod, Russland). Dramaet utspilles under Steigartinget, der håløygene er samlet til ting, blot og fest.

De to elskende inngår en dødspakt

Hagbard kler seg i kvinneklær og oppsøker Signe i hemmelighet. De avtaler å rømme sammen. De inngår også en dødspakt, blir den ene tatt, går den andre med i døden. Konsekvensene er store, blodfeider mellom de mektige ættene truer.

Ofte stilte spørsmål

Det er rimelig fullt på overnattingsstedene i Steigen under Sagaspilluka. Det kan være et godt alternativ å oppsøke mulighetene i nabolaget som Innhavet, Kobbelv osv., og kanskje det kommer avbestillinger i siste liten i Steigen også. www.sagaspill.no har oppdatert informasjon, og Visit Bodo

Dødspakten blir fullbyrdet

En trellkvinne overhører imidlertid møtet, og røper dem. Hagbard blir tatt og ført ut til retterstedet på Hagbardholmen. Signe er imidlertid tro mot pakten, og før Hagbard blir hengt ser han at Signes sovehus på Steig står i brann, Signe har tent på huset og går i døden med Hagbard.

Sagnet har levd på folkemunne i århundrer

Sagnet er skrevet ned første gang rundt 1700, men må ha levd på folkemunne i århundrer før. Sigarhaugen, Hagbardholmen og Signelillsteinen er stedsnavn i Steigen som tradisjonelt knyttes til sagnet. Gode historier har imidlertid en tendens til å vandre, så lignende sagn er knyttet til andre steder, både i Norge, Sverige og Danmark.

Sagaspillet går annet hvert år

Hvert andre år mobiliserer befolkningen i Steigen til et stort sagaspill med et stort kor og 140 skuespillere. Det legges ned en stor innsats med øving, kostymer og iscenesettelse, og når arrangementet endelig går av stabelen, er hele Steigen på beina.

Sagaspilluka er unnskyldning til stor festivitas

Sagaspillet går flere ganger i sagaspilluka i månedsskiftet juli-august. I tillegg arrangeres det konserter med kjente artister, det arrangeres eventyrstunder for barn, det er marked på Steigen bygdetun og man kan bli med på vandringer ute på kystfortet Batterie Dietl på yttersida av Engeløya.