Langt og smalt, grønt og frodig, karrig og vilt; Nordland er et fylke av kontraster og overraskelser.

Verdens vakreste kyst

Nordland strekker seg 500 kilometer mellom Nord-Trøndelag og Troms, og strekningen mellom det nordligste punktet Andenes og Bindal lengst i sør er på 800 kilometer. Helgeland,landskapet lengst i sør, ligger sør for Polarsirkelen, mens det øvrige fylket ligger nord for og har midnattssol og mørketid.

Fjell, fjord og øyer

Landskapet i Nordland er blant det mest varierte i hele landet. En skjærgård med titusenvis av holmer og skjær ligger lengst ut. Den nordvestlige delen av Nordland, Lofoten, Vesterålen og ytre Ofoten, består av store, fjellrike øyer med en grønn innerside og en åpen ytterside. Et kyst- og fjordlandskap ligger lenger inn, med relativt tettbefolkede jordbruksbygder mellom høye fjell. Saltfjellet med breen Svartisen danner en barriere langs Polarsirkelen. Lengst inn ligger Kjølen, fjellrekka som danner grensen mot Sverige, med topper over 1900 meter .

Mildt og grønt

Nordland nyter verdens mildeste klima på disse breddegrader. Vintrene er milde, mens somrene er moderat varme, og rikelig med nedbør sørger for grønn frodighet. I sørvendte lier vokser edelløvskog, og det er gode forhold for jordbruk.

Spredtbygd

Bosettingen i Nordland går fra tettbefolkede fiskevær ytterst via fjordene til innlandsdalene. Båtruter går ut til de ytterste skjærene, mens elegante bruer binder sammen over fjorder og sund. Jernbanen når opp gjennom fylket til Bodø, mens 12 flyplasser over hele fylket sikrer raske forbindelser.

Kystkultur

Nordland har eksportert torsk i 1000 år, og lofotfisket om vinteren er verdens største torskefiskeri. Kystkulturen med båtbygging, naust, handelssteder, dunvær og rorbuer setter sitt preg på folk og landskap. Samisk språk og kultur går også langt tilbake i Nordland, og finnes i dag i enkelte fjord- og innlandsstrøk.

Poesi og farger

Vikingskalden Øyvind Skaldespiller, dikterpresten Petter Dass og nobelprisvinneren Knut Hamsun lot seg inspirere av nordlandslandskapet. Det gjør også det store antallet billedkunstnere som stiller ut i galleriene i Lofoten og på Helgeland, og som maler byen Sortland blå.

Tørrfisk, gjødsel og solceller

Primærnæringene fisk og jordbruk holder liv i spredt bosetting i Nordland, og mange steder opplever vekst knyttet til fiskeoppdrett. Mange kystsamfunn kombinerer også fiske med reiseliv. Tilgang på vannkraft har gitt grunnlaget for kraftkrevende gjødsel- og smelteverksindustri. De gamle industribyene omstiller seg nå til ny teknologi, slik som Narvik og Mo i Rana. Bodø har landets nyeste universitet.

Fakta om Nordland

 • Areal: 38 456 km2
 • Innbyggertall: 242 000
 • 25 % av Norges kystlinje
 • 505 km i luftlinje og ca. 800 km langs vei fra Bindal i sør til Andenes i nord

Byer:

 • Bodø: 50 000
 • Mo i Rana:25 000
 • Narvik: 18 200
 • Mosjøen: 13 300
 • Fauske: 10.000
 • Sortland: 9.800
 • Brønnøysund: 7.500
 • Sandnessjøen: 5.700
 • Svolvær: 4.300