Kirkene i Karasjok

Den gamle kirken i Karasjok er et bittelite minne fra det gamle Karasjok som forsvant under 2. verdenskrig.

Den gamle kirken i Karasjok ble bygd i 1807. Det er Finnmarks eldste lutherske kirke, bare det lille ortodokse St. Georgskapellet i Neiden er eldre. Kirken var også den eneste bygningen som overlevde 2. verdenskrig på kirkestedet i Karasjok. I 1974 ble det reist en ny og større kirke, men den gamle fikk stå.

Interiøret er i empirestil

Interiøret er preget av empiren, nyklassisismen, som preget kunsten i peroden. Korbuen er et kongemonogram med bokstavene C7, Christian VII, han som formelt gav ordre til byggingen av kirken. Den lille prekestolen har speilfyllinger med geometriske mønstre.

Ofte stilte spørsmål

Karasjok ligger i indre Finnmark, svært nært grensen til Finland ved Karigasniemi.

Nærmeste flyplass ligger i Lakselv, mens Alta er en lengre tur. Imidlertid er det ofte lettere å få billige billetter til Alta. Fra Alta går det buss via Lakselv til Karasjok. Karasjok ligger ved E6.

Karasjok
© Knut Hansvold

Altertavle viser Kristi Tornekroning

Altertavla er en gave fra Prost Jens Florup Rasmussen i Tromsø, og er en speilvendt kopi av den flamsk-engelske kunstneren van Dycks «Kristi tornekroning». Den ukjente maleren har kanskje benyttet et kopperstikk som forbilde. Omrammingen er i detaljrik hvit empirestil, men med en så lett og flytende linje at den minner om rokokkostilen. Altertavla kom til kirken i 1831.

Kirken har blitt forandret gjennom årene

Kirken har gjennomgått en del forandringer. Tårnet er i dag spisst, men hadde opprinnelig form som en kuppel. Kupler er ikke så vanlig i Norge, men var en del av empire-stilen. Kirken var også opprinnelig tjærebredd, men er i dag hvitmalt utenpå og umalt inne.

Kirken tjente som lasarett under krigen

Høsten 1944 ble Karasjok i likehet med det meste av Finnmark brent ned og befolkningen tvangsevakuert. Kirken ble imidlertid spart. Utover våren 1945 rykket norske styrker fra England og Sverige inn i et sterkt minelagt område. 1.mai 1945 gikk et kompani soldater uforvarende inn i et minefelt, og 22 mennesker mistet livet, og mange flere ble skadd. Kirken ble da brukt som førstehjelpspost, og en lege og en sykepleier fra Stockholm landet i fallskjerm for å avhjelpe situasjonen. I dag står det et minnesmerke over hendelsen utenfor Karasjok gamle kirke.

Karasjok nye kirke er i dag hovedkirken

Den gamle kirken har bare 140 plasser. Etter 2. verdenskrig vokste Karasjok som tettsted, og både store samlinger i læstadianermenigheten, de store bryllupene og konfirmasjonene gjorde kirken for liten. I 1974 ble derfor den nye kirken åpnet, som har plass til 500 mennesker.

Nykirken er formet som en lavvo

Kirken minner i formen om en lavvo med et bratt, kjegleformet tak. Kirkerommet er åttekantet, siden samene har åtte årstider. Interiøret er holdt i en enkel stil etter ønske fra læstadianerne, som dominerte kirkelivet da kirken ble bygget. Den eneste utsmykningen er et enkelt trekors og en lysekrone. Inne i bygget, men utenfor kirkerommet, ligger kirkebakken. Siden Karasjok har blant de kaldeste vintrene i Norge, er kirkebakken under tak. Her serveres det kirkekaffe.