Kontakt oss

Selskapets formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et bærekraftig helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge.

NNR skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Selskapet vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere.

Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer kurs, konferanser og events.

Organisering

Selskapet har avdelingskontorer i Alta, Tromsø og Bodø. Om du har behov for å kontakte noen i NordNorsk Reiseliv AS bruk kontaktinformasjonen nedenfor.

Alta

Jan Roger Eriksen
Strategic Development Manager
Janroger@nordnorge.com
97743317

Bodø

Siw Sandvik
Head of Communication & Market
siw@nordnorge.com
947 93 075

Roger Johansen
Strategic Development Manager
roger@nordnorge.com
918 49 075

Ellen Kachel
Communication Manager – B2C
ellen@nordnorge.com
911 98 628

Rigmor Myhre
Communication Manager – B2C
rigmor@nordnorge.com
958 55 320

Tromsø

Trond Øverås
CEO
trond@nordnorge.com
906 26 170

Knut Hansvold
Content Manager
knut@nordnorge.com
926 68 019

Gøril Ovesen
Travel Trade Manager – B2B
goril@nordnorge.com
971 52 259

John-Steve Linløkken
Senior Relation Manager – B2B
john-steve@nordnorge.com
901 18 556

Mats Hoel Johannessen
Digital Manager
mats@nordnorge.com
913 11 175