Kontakt oss

Selskapets formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et bærekraftig helårs reisemål gjennom markedsutvikling og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv AS skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Selskapet vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere.

Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer kurs, konferanser og events.

Våre ansatte

Trykk på bildene under for å bli nærmere kjent med oss og for klikkbar kontaktinformasjon:

Organisering

Selskapet har avdelingskontorer i Alta, Tromsø og Bodø. Om du har behov for å kontakte noen i NordNorsk Reiseliv AS bruk kontaktinformasjonen nedenfor.

Alta

Jan Roger Eriksen
Fagleder Travel Trade
janroger@nordnorge.com
977 43 317

Olga Philippenko
Markedsrådgiver Travel Trade
olga@nordnorge.com
477 68 508

Bodø

Siw Sandvik
Fagleder forbrukermarkedsføring
siw@nordnorge.com
947 93 075

Rigmor Myhre
Markedskonsulent forbrukermarkedsføring
rigmor@nordnorge.com
958 55 320

Roger Johansen
Webansvarlig
roger@nordnorge.com
918 49 075

Tromsø

Trond Øverås
Administrerende direktør
trond@nordnorge.com
906 26 170

Marie Nystad
Medieprodusent
marie@nordnorge.com
954 23 503

Agnete Stensland
Markedsanalytiker
agnete@nordnorge.com
922 61 436

Knut Hansvold
Prosjektkoordinator Troms
knut@nordnorge.com
926 68 019