Kontakt oss

Selskapets formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et bærekraftig helårs reisemål gjennom markedsutvikling og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv AS skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Selskapet vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere.

Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer kurs, konferanser og events.

Organisering

Selskapet har avdelingskontorer i Alta, Tromsø og Bodø. Om du har behov for å kontakte noen i NordNorsk Reiseliv AS bruk kontaktinformasjonen nedenfor.

Alta

Jan Roger Eriksen
Teamleder forretningsmarked
janroger@nordnorge.com
977 43 317

Bodø

Siw Sandvik
Teamleder forbrukermarked
siw@nordnorge.com
947 93 075

Roger Johansen
Webansvarlig
roger@nordnorge.com
918 49 075

Rigmor Myhre
Markedskonsulent forbruker
rigmor@nordnorge.com
958 55 320

Tromsø

Trond Øverås
CEO
trond@nordnorge.com
906 26 170

Knut Hansvold
Innholdsprodusent
knut@nordnorge.com
926 68 019

Gøril Ovesen
Markedskonsulent forretning
goril@nordnorge.com
971 52 259

John-Steve Linløkken
Seniorrådgiver relasjonsbygging
john-steve@nordnorge.com
901 18 556

Marie Nystad
Medieprodusent
marie@nordnorge.com
+47 954 23 503

Agnete Stensland
Innsiktsansvarlig
agnete@nordnorge.com
+47 922 61 436