Fru Haugans Hotel

Fru Haugans Hotel i Mosjøen er Nord-Norges eldste hotell

Historien til Nord-Norges eldste hotell, Fru Haugans Hotel i Mosjøen, inneholder alt fra arsenikkmord til sterke, driftige kvinner.

Det hele startet i 1794, da jekteskipperen Erik Sjursen fikk kongelig bevilling til å drive «gjestgiveri og bondehandel». Det innebar både handelsvirksomhet, butikk, brennevinssalg og hotelldrift, et av over 200 handelssteder langs den nordnorske kysten. Han fikk tomt fra familiegården, og startet opp nede ved elva Vefsna, mange tiår før det var noen by som hette Mosjøen.

Et langsomt giftmord inngår i historien

I 1827 døde handelsmannen Peter Heitmann på lofotfiske, angivelig på grunn av arsenikk i mattina kona Anne Christine Clausdotter hadde sendt med. Etterpå giftet hun seg med elskeren, jektefører O.H. Schrøder som kom til å bli en dominerende handelsmann. Til slutt var det Schrøders andre kone som satt på handelsstedet. Nå var imidlertid handelsstedenes storhetstid forbi, og man konsentrerte seg om hotelldriften. Samtidig blomstret Mosjøen opp som en ordentlig by basert på tømmerhogst på indre Helgeland, periodevis var det rene Klondyke-stemningen. I 1866 kom den eldste delen av det det nåværende hotellkomplekset på plass. I 1882 gikk likeså godt hotellet konkurs.

Fru Haugan overtar

Ellen Haugan kom til Mosjøen fra Ålesund i 1885. Her hadde hennes mann gått falit og fått et nervesammenbrudd. For å ha noe å leve av, slo hun til da hotellet var tilbudt til salgs eller leie. Først leide hun, men for 15 000 kroner ble hotellet hennes i 1898. Fru Haugan var en dyktig driver, som fikk et forfallent hotell på fote, og hotellet ble kjent for god mat og god service. Trehotellet ble gradvis utvidet.

Funkishotellet blir til

Fru Haugans datter, Eli Jensen Hals , foresto utvidelsen på 1930-tallet, da hotellet fikk 40 nye rom i et eget funkistilbygg i betong. Nye tider krevde ny arkitektur. I 1940 overtok tyskerne hotellet, og Eli sagde ned flaggstanga for å hindre at hakekorsflagget ble heist. På nittitallet ble det foretatt ytterligere utvidelser, og den siste utvidelsen ble sluttført i 2015.

sjøgata i mosjøen
Sjøgato ligger bare få skritt fra hotellet © Terje Rakke/Nordic Life

Driftige kvinner preger historien

I hotellets eldste del, Elistuen, ser fire kvinner ned på oss fra oljelerretene. Ellen Haugen, som har gitt hotellet navn, hennes yngste datter Eli Jensen Hals, som overtok. Så fulgte niesen hennes, Eli Jürgensen fra 1970, og så hennes niese igjen Bjørg Jürgensen Johannessen fra 1991. Nå er det hennes datter Ellen Løvold Strand som leder hotellet. Ingen andre hoteller i Norge har vært i samme familie så lenge. Det gamle trehotellet inneholder nå Ellenstuen Restaurant og Fruen Bar, og kan skryte av gamle interiører som viser hotellets lange historie.

Hotellmuseet har alle raritetene

Hotellmuseet er innredet i det eldste huset på det gamle handelsstedet fra slutten av 1700-tallet. Den første handelsmannen bodde her, og siden har det vært brukt både som stabbur, kjøkken og tjenestebolig. Etter hvert ble gamle ting satt inn her, og alle klenodiene ble etter hvert til et museum. Kjøkkenet innholder steintøy fra Egersund Fayance, en gammeldags ismaskin og et før-elektrisk kjøleskap kjølt med isblokker. En vakker jugendsalong, himmelsenger, vaskekommoder og et orgel fra Dønna inngår også i raritetssamlingen.

Renessansehagen ligger ned mot Vefsna

Som en del av et gammelt handelssted inngikk også en fin hage, og hotellhagen ligger ned mot Vefsna. I tråd med tidas mote ble den anlagt i renessansestil, med streng symmetri. Et lysthus, et vannspeil, stauder og store løvtrær inngår i anlegget.

Du får rom i nyfløya, og tar kaffen i gammelfløya

Når man overnatter på Fru Haugans Hotel, får man sannsynligvis et rom i den tidsmessige og behagelige nyfløyen på hotellet. For å annamme historien sus kan man gå i de gamle salongene, i den gamle restauranten og i baren. På fine dager går man selvsagt ned i lysthuset i renessansehagen. Sammen med Sjøgato, Mosjøens gamle bydel utgjør Fru Haugans et historisk hele som særpreger den vakre byen ved Vefsnas munning.

Vil du bo på Fru Haugans?

Gå videre til Visit Helgeland sine hjemmesider for å besøke Fru Haugans