På Alstahaug møter du Petter Dass

Den gamle kirken, prestegården og Petter Dass-museet på Alstahaug ligger uendelig vakkert til mellom De sju søstre og Helgelands øyverden. Drar man hit, sanser man mye nordnorsk kultur, poesi og historie.

Alstahaug er et av disse historiske stedene, disse gamle samlingspunktene, som finnes langs kysten. Ved foten av Stortinden, den sørligste av De syv søstre, i ei lita vik som utgjorde en perfekt havn for nordlandsbåter, med vid utsikt ut over øyverdenen på Helgeland og omgitt av grønne, frodige marker reiser det løkkuplede kirketårnet seg stolt. Like nedenfor ligger den gamle, rødmalte prestegården, og på haugen ovenfor står en prangende bauta med dikterprestens hode. Diskret i berget bak ligger det moderne Petter Dass-museet.

Landskraperen går i ett med landskapet

Som en virkningsfull kontrast til historisk tre og stein skjærer Petter Dass-museet seg ned i berget like ved kirken. Arkitektkontoret Snøhetta, kjent fra operaen i Oslo, biblioteket i Alexandria og en av tårnene i World Trade Center, har her tegnet en «landskraper». I motsetning til skyskraperen, som skal ruve, søker landskraperen å gå i ett med omgivelsene. Mot tunet og kirken synes kun en glassvegg, men innvendig er bygningen kompromissløs moderne og lys. På den andre siden av berget, fravendt kirken og prestegården, framstår imidlertid arkitekturen med større autoritet der glasset og treet både snakker med og kontrasterer med landskapet rundt.

Petter Dass er Nord-Norges store dikter

Petter Dass (1647-1707) er Norges viktigste dikter fra barokken. Hans salme «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» er Den norske kirkes kanskje kjæreste tone. Verket «Nordlands trompet», som beskriver hele den nordnorske kysten fra sør og opp til Tromsø, er et hovedverk i norsk barokklitteratur. Petter Dass er også kjent for sine leilighetsdikt og verdslige sanger.

Bli kjent med Petters liv

På Alstahaug får man vite mer om Petter Dass’ liv. Petter Dass var sønn av en skotsk handelsmann som hadde slått seg ned på Herøy. Han gikk på katedralskolen i Bergen, og senere på universitetet i København. Sin første stilling hadde han som huslærer hos presten i Vefsn. Der satte han barn på en datter i huset, noe som førte til store problemer.

Petters kirke står der ennå

Alstahaug kirke er en av Nord-Norges aller eldste kirker. Det gamle koret stammer fra 1100-tallet, mens den vestre delen av koret, som opprinnelig var skipet, stammer fra 1200-tallet. De tykke kistemurene er murt av kleberstein, og på sørveggen av koret er det en verdifull portal i romansk stil. På 1860-tallet ble kirken radikalt utvidet, den vestre halvdelen av skipet ble revet, og resten ble brukt som kor. Det gamle koret ble da sakristi. I 1960-årene ble så kirken restaurert igjen, og middelalderdelen ble tilbakeført til sitt opprinnelige utseende. Her står adskillig gammelt interiør, blant annet altertavla, som Petter Dass må ha sett på slutten av 1600-tallet.

Prestegården er fra rundt 1750

Husene Petter Dass må ha bodd i, står ikke i dag. Deler av det gamle prestegårdsanlegget er imidlertid bevart, og den større delen av hovedhuset stammet fra ca. 1750. Et mindre tilbygg ble tilføyd sent på 1800-tallet. Alt ligger idyllisk til under en mektig ask rett ved kirken.

Alstahaug er et av de viktige severdighetene langs Kystriksveien. Tre mil nord for Alstahaug ligger den koselige kystbyen Sandnessjøen, med hurtigruteanløp og småflyplass. Herfra går det buss til Alstahaug, men det er mye bedre å sykle gjennom frodig jordbruksland under fjellkjeden De syv søstre med utsikt til øyverdenen. Det foregår omvisninger i kirken, på museet og i prestegården om sommeren. Det er også lov å gå rundt på egen hånd. På Petter Dass-museet vises en mesterlig laget film som setter Petter Dass inn i sin sammenheng, både historisk og kunstnerisk.

Praktisk om informasjon om Alstahaug

Kirken og Petter Dass-senteret ligger rundt 3 mil sør for kystbyen Sandnessjøen midt på Helgeland.

Sandnessjøen har både flyplass og hurtigruteanløp. Fra Sandnessjøen går det buss. Mange kommer i egen bil eller på sykkel, siden Alstahaug ligger midt på Kystriksveien.

Kirken er en av landets aller eldste. Den eldste delen, kalt koret – stammer fra 1100-tallet, mens den vestre delen av koret, som opprinnelig var skipet, stammer fra 1200-tallet.

Alstahaug! Alstadhaug, som forvirrende nok også har en flott middelalderkirke, ligger i Levanger kommune i Trøndelag. Alstahaug er avledet av øynavnet Alsta, den øya som Alstahaug, De syv søstre og Sandnessjøen ligger på.

Visste du at Alstahaug også er en del av pilegrimsleden Hålogalandsleia? Den går til vanns og til lands fra Trondenes til Nidaros, via bl.a. Hadsel, Gildeskål og Helgelandsleden.