Triangelkirkene er kunstskatter på Helgeland

Midt i det rike kulturlandskapet på Helgeland, beskyttet av De Syv Søstre, har tre middelalderkirker ligget i 8-900 år. De ligger på hellig grunn og samlingssteder som går enda mye lenger tilbake. Et besøk i triangelkirkene forteller om poesi, historie og kunst på Helgeland.

Velg deg et høyt punkt, for eksempel Dønnamannen eller en av De Syv Søstre, og du ser de to løkkuplene på kirkene på Dønnes og Alstahaug og spiret på Herøy kirke. Alle tre ligger på gamle samlingssteder, både for diktere, adelsmenn, krigere og vanlige helgelendinger.

Alstahaug er Petter Dass’ kirke

Alstahaug kirke på Alsten, sør for Sandnessjøen, ble oppført på 1100- 1200 tallet og er bygget av lokal hogd kleberstein. Sørportalen i koret regnes som en av de fineste romanske portalene i Norge. Vår kjente dikterprest, Petter Dass, virket her fra 1689 frem til sin død i 1707. Både den rikt utsmykkede, barokke altertavlen og dåpsfatet er gitt av ham. På 1800-tallet ble kirken utvidet; koret ble sakristi og skipet ble kor. Så ble det bygd til et nytt skip, på den måten tok man vare på det meste av det gamle da det ble behov for mer plass. Prestegården på Alstahaug stammer fra første halvdel av 1700-tallet, og har velbevarte interiører fra 17- og 1800-tallet. I virkningsfull kontrast står den nye museumsbygningen i Petter Dass-museet, tegnet av Snøhetta som senter for dokumentasjon av dikterpresten Petter Dass.

Dønnes kirke er kåret til Nord-Norges vakreste

Dønnes kirke er den yngste av de tre, og ble sannsynligvis bygd tidlig på 1200-tallet. Stilen er en overgangsstil mellom romansk og gotisk, og mange detaljer peker mot den gotiske stilen. Kirken ble bygd som kapell for Dønnesgodset, en av de store godsene i Nord-Norge. På slutten av 1600-tallet ble det bygd et mausoleum i tilknytning til kirken. Dette er det største og best bevarte mausoleet i Norge, og her ligger 22 balsamerte kropper av slekten Tønder og Coldevin. På 1860-tallet overtok den lokale menigheten kirken. Kirken fikk da et nytt skip, og det gamle skipet ble kor. Den er fremdeles i bruk og ble i 2006 kåret til Nord-Norges vakreste kirke.

Herøy kirke kalles Helgelandskatedralen

Herøy Kirke er en klebersteinskirke fra 1100-tallet og den største av triangelkirkene. Kirken er bygd i romansk stil, og er den eneste kirken i Nord-Norge med en apsis, et halvrundt hvelvet utbygg som avslutning på koret. Også denne kirken ble utvidet på 1800-tallet ved at skipet ble forlenget mot vest, og det ble bygd til et tårn. Funn fra jernalder antyder at kirkens område har vært et tidligere gudehov. I eldre tid var leidangen, landvernet, knyttet til kirken. Her ble bøndene mønstret når det var fare på ferde. En tid var Herøy maktsentrum i Hålogaland, og kirken kan da ha vært den viktigste i Nordlandene. På 1960-tallet gjennomgikk kirken en større restaurering og det ble da gjort et betydelig myntfunn under koret. Den eldste mynten skriver seg helt tilbake til Kong Sverres tid (1177-1202). Det gamle steinalteret ble også funnet. Alteret har fem innhogde kors og har hatt sin plass som hovedalter i apsisen. Alteret er nå restaurert og kommet på plass i kirken.

Praktisk informasjon om triangelkirkene på Helgeland

De tre kirkene ligger i nabokommunene Alstahaug, Herøy og Dønna, og småbyen Sandnessjøen er et godt utgangspunkt.

Alstahaug kirke ligger langs Kystriksveien, fylkesvei 17. Herøy forbindes med sambandet Søvik-Herøy (nær Alstahaug), og Bjørn-Sandnessjøen er nærmeste ferge fra Dønnes. Man kan kjøre til Alstahaug, ta ferga Søvik-Herøy, kjøre over land på øyene til Dønnes, og så ta ferga Bjørn-Sandessjøen, selvsagt i begge retninger.

Om du kan! Området er som skapt for å sykle, og det finnes mengder av historiske severdigheter, fine overnattingssteder og noen butikker og spisesteder på rundturen.