Luftfartsdirektoratet

Regler om bruk av drone i naturen

Droner er billige, artige og enkle å betjene. Overser du reglene for droneflyging, kan det imidlertid blir store bøter. Noen steder utgjør nemlig droner en stor sikkerhetsrisiko.

En turist fikk i Tromsø 15 000 kroner i bot i 2017 etter å ha fløyet en drone i byområdet. Begrunnelsen for det høye bøtenivået ligger i at dronen ble fløyet nær Tromsø Lufthavn. Dermed ble flysikkerheten satt i alvorlig fare.

Samtidig er jo Nord-Norge uendelig vakkert, og enda vakrere i fugleperspektiv. Det hadde vært veldig synd om man ikke fikk prøvd dronen sin når man er på besøk i Nord-Norge. Luftfartsdirektoratet har derfor gått ut med informasjon til turister så vel som fastboende om droner.


I Norge har du lov til å fly i åpen kategori dersom du er registrert som operatør stort sett. Dette gjelder ikke russiske statsborgere, da det er forbud mot alle russiske flyvninger.

© Luftfartsdirektoratet

Noen viktige regler:

 • Du skal alltid kunne se dronen, kun fly i dagslys og fly den på en hensynsfull måte.
 • Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.
 • Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.
 • Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
 • Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.
 • Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.
© Luftfartsdirektoratet

Noen viktige steder du ikke kan fly droner:

Lista er langt fra uttømmende, men på disse punktene vet vi at privatpersoner er blitt bøtelagt for droneflyging.

 • Hele byområdet i Tromsø ligger mindre enn 5 kilometer fra Tromsø Lufthavn
 • Hele det sentrale byområdet i Bodø ligger mindre enn 5 kilometer fra Bodø Lufthavn
 • Den lille byen Andenes har en stor flyplass så å si inne i sentrum
 • Alta Museum tillater ikke droner over helleristningene. En drone som faller ned på 6000 år gamle helleristninger? Hadde vært forferdelig..
 • Mange nasjonalparker og verneområder har droneforbud. I mange verneområder og nasjonalparker er dronebruk forbudt. Alt fugle- og dyreliv er vernet mot forstyrrelse og unødig jaging – uansett om det er i et verneområde eller utenom. Dette står i naturmangfoldloven som gjelder i hele Norge. Fylkesmannen i Troms og Finnmark opplyser om dette i en informasjonsfilm du kanskje bør kikke på.
© Luftfartsdirektoratet

Mer informasjon:

Alt ovenfor er å regne som retningslinjer. Luftfartsdirektoratet har en full oversikt på sin hjemmeside. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har også god informasjon på sine sider.

© Luftfartsdirektoratet