Espen Nordahl

Skredeksperten Espen Nordahl om sikkerhet på toppturer

Toppturer på ski er blitt en av de store drivkrefter for å trekke skientusiaster ut og opp i den norske fjellheimen. Toppturdagen skal være fylt av glede og store smil, og bidra til at du får god opplevelse.

Selvfølgelig kan man være uheldig når man er ute på tur. Man kan brekke skia eller sågar falle og forstue en ankel. Derfor er det viktig at man i ryggsekken har med seg det av utstyr som kreves for å kunne takle slike uventede hendelser. Men den største utfordringen i forhold til sikkerhet på toppturer er snøskred! Dette fenomenet som kan skille den totale glede fra den dypeste sorg. Så det handler om å vektlegge trygg ferdsel høyt. Er det brattere enn 30 grader kan du løse ut og bli tatt av snøskred. Det kan i ytterste konsekvens medføre at du omkommer.

Snøskred er potensielt livsfarlig

Snøskred tar hvert år flere liv i Norge. Sesongen 2018/2019 var det 13 personer som måtte bøte med livet i landet vårt. Av disse var det 7 personer som omkom under toppturer på ski. Den mest tragiske hendelsen var snøskredulykke på Blåbærtinden i Tamokdalen som tok 4 liv.

Full-on winter in spring. Springtime up north can bring full-on winter conditions. This arctic maritime snowpack can be very different from a typical snowpack in the alps. Persistent weak layers ask for conservative route selection.
Film 1 by: Johan Wildhagen/ @NveNo, In collaboration with @visitnorway

Vi beveger oss i stadig brattere terreng

Trenden med stadig flere skientusiaster som søker ut i norske brattere vinterfjell tilsier at det er viktig å skape større bevissthet på hva vi kan gjøre for å bidra til at turopplevelsene blir trygge. og gode. God planlegging er viktig. Mange av oss nordmenn er vokst opp med en agenda der vi bare bestemmer oss for et fjell vi har lyst å dra på. Og så drar vi. Uten å planlegge. Uten å tenke gjennom og diskutere forutsetninger og kunnskaper med de vi skal på tur med. Dette er ikke noe god tilnærming for at det skal bli en god opplevelse.

God planlegging er viktig! Der sluttproduktet er en turplan som alle i turfølget er komfortable med.

Espen Nordahl, Skiguide og skredekspert.

Ofte stilte spørsmål om snøskred og sikkerhet på topptur

Alt terreng brattere enn 30 grader kan utløse potensielt livsfarlige snøskred.

I Norge er det Varsom som har ansvaret for varsling av snøskred.

Vi deler snøskred opp i to ulike typer. Løssnøskred og flakskred, hvorav flakskred er ansett som den farligste av de to.

Den beste måten å unngå snøskred på er og ikke bevege seg i terreng brattere enn 30 grader, samt potensielle utløpsoner.

Nortind gir kvalifiserte guider; et trygt valg ved besøk – og muligens den smarteste måten å finne den beste snøen på.

Det er det området hvor snøskredet sklir ut og stopper opp.

Ring 112 i nødstilfeller eller behov for redning. Telefondekning kan imidlertid være dårlig eller ikke-eksisterende, og redning kan være umulig på grunn av dårlig vær. Kjenn din Companion Rescue-prosedyre, skredsikkerhetsutstyr og hvordan navigere og overleve i hardt vintervær. En bivuakk og førstehjelpsskrin anbefales på det sterkeste.

Oppfordring: bruk mer tid på turplanlegging

Så da er oppfordringen. Bruke mer tid på turplanlegging. Sett deg ned med turvennene dine og diskuter. Hvor krevende type tur ønsker vi å gå? Ønsker vi å eksponere oss for skredterreng? Eller er det en helt trygg tur vi ser for oss. Finn frem kartet. Se på værmeldingen. Studer snøskredvarslene på varsom.no. Med spesiell fokus på det som står om skredproblem. Hvilke skredproblem gjelder? Hvor er de utbredt? Fokuser på ferdselsrådene skredproblemene genererer. La de være styrende for rutevalget.

Ting å huske på i forkant av toppturen

Last ned Varsom-Regobs appen der hvem som helst kan legge inn observasjoner når de er ute på tur. Og der alle kan oppdatere seg på den ferskeste informasjonen om snøforholdene dit vi skal på tur. Et utrolig flott og nyttig verktøy. Anbefales. Oppsummeringsspørsmål til slutt; er dette en akseptabel tur og rutevalg ut fra de rådende forhold. Er alle komfortable med planen? Samtidig kan det være lurt å utarbeide en plan B. Værforholdene kan jo f.eks. ikke bli helt som meteorologen sa. Dette kan medføre at den ruten man hadde tenkt ikke lenger er aktuell.

God gjennomføring er viktig

God gjennomføring er viktig. Da våkner vi neste dag forhåpentligvis opplagte og skuer ut av vinduet til en perfekt morgen med sol og blå himmel. Ingen store endringer i vær siden i går. Hele turgruppen er friske og raske og klare for tur. Så da tilsier alt at vi går for plan A. Vel ute ved startpunktet konstater vi at forholdene fortsatt er lovende. Underveis har vi også skuet og sett etter f.eks. ferske skred som er det tydeligste tegnet på stor skredfare! Men ingenting spesielt er observert. Dette lover bra.

Cornices can break off from any point. Always keep distance to cornices.
Film by: Johan Wildhagen/@NveNo. In collaboration with @visitnorway

Husk dette før du legger avgårde på topptur

Før vi legger avgårde er det viktig at vi tar kameratsjekk på at alle sin sender/mottaker fungerer; både i send- og søke modus. Dette må vi gjøre hver gang vi skal ut på tur. Vi forutsetter også at alle i tillegg har med spade og søkestang og kan bruke utstyret! I tillegg må alle ha med seg i sekken alt nødvendig utstyr av klær, mat, førstehjelp etc.

Du skal alltid vite hvor du er i fjellet

Rutevalget vi har valgt denne dagen går i helt skredtrygt terreng. Men vi må uansett vite hvor vi til enhver tid er i forhold til oppsatt rute. Ha kartet fremme og sjekk at ruta følger planen. Ikke alltid like enkelt å lese terreng ut fra et kart. Så da er det greit å få kalibrert oppfattelsen av terrenget når man står midt i det. Tar vi også frem Varsom regobs appen på mobilen får vi frem posisjonen vår i et kart som viser brattheten på terrenget vi ferdes i. Et utrolig flott hjelpemiddel.

Be prepared to help yourself. Compared to the alps, Norway has a small population with vast mountain ranges. Rescue resources are few and far between. It might take a while before you get help.
Film 2 by: Johan Wildhagen/ @NveNo, In collaboration with @norskluftambulanse

Hold fokus helt til du er trygt nede fra fjellet

Etter noen timer underveis når vi toppen. Nyter utsikten. Spiser matpakken. Tar av feller. Og er klare for nedturen. Viktig fortsatt å holde fokus. Det er veldig greit å lage en kjøreplan. Holde sammen to og to. Stoppe på hensiktsmessige steder for å samle gruppa. Vel nede er det bare å la smilene få prege turavslutningen. Ta gjerne ei oppsummering av turgjennomføringen. Spør dere selv høyt, er det noe vi kan gjøre bedre neste gang?

Du kan sjekke oppdatert skredvarsel til enhver tid © Politiet