Om du er med i den eksklusive kretsen av mennesker som har kommet seg helt nord til verdens nordligste by, Hammerfest, bør du få papir på det. Et medlemskap i Isbjørnklubben er ikke for hvem som helst, siden det kreves personlig oppmøte.

Å reise til verdens ende

Sjansen for å møte naboen i gata i Hammerfest er ikke så stor, og det er en liten del av jordens reisende som finner anledning til å komme seg til denne byen på over 70 grader nord. Det er derfor all grunn til å feire et hammerfestbesøk med et medlemskap i Isbjørnklubben.  Et diplom på veggen og den eksklusive isbjørnnåla er dermed en utmerkelse for en virkelig reisende.

Verdens nordligste by

Hammerfest kaller seg verdens nordligste by. I 1789 fikk nemlig Hammerfest og Vardø bystatus, kjøpstadsrettigheter, av Kong Christian VII av Danmark-Norge.  Hammerfest ble dermed europeisk bykulturs nordligste utpost. Tidlige besøkende i Hammerfest var ikke spesielt imponert over byens størrelse, men lovpriste antrekk, dannelse og kultur i byens borgerskap.  I dag har Hammerfest ca. 10 000 innbyggere, og det ligger ingen større bosettinger lenger nord enn Hammerfest.

Et definisjonsspørsmål

Det hadde jo vært kjedelig her i verden om alle var enige i alt. Hammerfests status som verdens nordligste by utfordres for eksempel av erkefienden Honningsvåg, som i 1996 ensidig erklærte seg som by. I dag er ikke by lenger en beskyttet status, så de 2500 innbyggerne i Honningsvåg kan ikke forbys å kalle seg byboere. Hammerfestinger er til gjengjeld ikke forpliktet til å ta hensyn til det. 

Konkurrenter

Andre bykandidater enda lenger nord er Barrow, Alaska, med 3400 innbyggere, Tiksi (4900) og Khatanga  (3500) i Sibir samt Longyearbyen (2000) på Svalbard.  Folk i Hammerfest syns imidlertid ikke disse stedene har noe bymessig over seg, og insisterer på sin status som verdens nordligste by i kraft av sine mange bymessige tilbud, tradisjoner og historie.

Ishavsfangst

Det var fangst på marine pattedyr i Ishavet som la grunnlaget for Hammerfests velstand. Den første ekspedisjonen til Svalbard fra Hammerfest gikk i 1794, og Hammerfest var en pionerby i utviklingen av ishavsfangsten. Hver vår gikk ekspedisjonene på jakt etter sel, hvalross og isbjørn til Svalbard, Nordøst-Grønland, Frans Josefs Lands, til isen ved utløpet av Kvitsjøen og til Novaja Zemlja og Karahavet. Selskinn, hvalrosshud og –tenner, isbjørnskinn og levende isbjørnunger, alt var etterspurte varer ute i verden. Du lærer mer om dette i utstillingene inne i Isbjørnklubben.

Medlemskap

Om du blir med i Isbjørnklubben, får du diplom signert av Hammerfests ordfører til å henge på veggen. I tillegg får du den berømte isbjørnnåla til å ha på jakkeslaget. Ser du den nåla på din ferd gjennom verden, vet du at du har møtt en annen som også har vært i Hammerfest. Du kan også bli slått til ridder i en enkel seremoni med et alkoholfritt glass med sprudlende drikke med arktiske råvarer. www.hammerfest-turist.no har mer informasjon.