Heksemonumentet i Vardø er til minne om 91 ofre for hekseprosessene

Heksemonumentet i Vardø tar oss tilbake til en grufull periode i europeisk historie, og inn i menneskesinnets mørkeste avgrunn. Steilneset minnested handler om 91 ofre for hekseprosessene i Finnmark på 1600-tallet.

Steilneset minnested, ofte kalt Heksemonumentet, er til minne om 91 mennesker som ble brent som hekser i perioden 1600 til 1692 i Vardø. Minnestedet består av en minnehall tegnet av den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor, samt et flammehus med en skulptur av den fransk-amerikanske kunstneren Louise Bourgeois.

Hekseprosessene var et felles europeisk fenomen

Hekseprosessene var et felles europeisk fenomen, og fra 1400-tallet til ca. 1750 ble kanskje opp mot 100 000 mennesker i Europa etterforsket for hekseri, og 40-50% av dem dømt og brent. Flest hekser ble brent i Tyskland og Skottland. I forhold til folketallet ble imidlertid mange brent i Finnmark, kanskje flest i hele Europa. Årsakene til dette er sammensatte og ikke helt klarlagt. I avsides fiskevær med storm og uvær hadde kanskje ideen om at noen sto i ledtog med djevelen større grobunn? Heksene kom fra både de norske fiskeværene og fra samiske bygder, og de ble fraktet til Vardø for en summarisk rettsak. Var man i tvil om skyldspørsmålet, ble den mistenkte kastet på havet. Fløt hun eller han, var det snakk om en heks. Vannprøven ble benyttet på rundt en tredjedel av prosessene i Finnmark.

Du inngis uhygge

Den fransk-amerikanske kunstneren Louise Bourgeois’ (1911-2010) skulptur «The Damned, the Possessed and the Beloved» er en evig flamme som luer opp av en stol av stol, som igjen står inni en betongkjegle. Flammene reflekteres av sju runde speil, som minner om dommere rundt den tiltalte. Det hele rammes inn av en kube i sotet glass. Skribenten Donna Wheeler observerte at «den evige flammen, dette forslitte symbolet på minne og refleksjon, er her ribbet for enhver forsonende kvalitet, det lyser bare opp sitt eget destruktive bilde». Steilneset minnested gir ikke besøkeren ro, det inngir uhygge og innblikk i menneskenaturens mørkeste sider.

Lisebeth tilsto at hun hadde forsverget sin Gud

Minnehallen består av et langt furustillas. Mellom stokkene henger en kokong av tre som huser en svart, 125 meter lang gang, opplyst av 91 små glugger, ett for hvert offer. På veggene inni har hvert enkelt offer fått sin minnetavle. Liv Helene Willumsen ved Universitetet i Tromsø har utformet de enkle tekstene som oppsummerer de få opplysningene vi har om hver prosess. Lisebeth Nilsdatter fra Gamvik tilsto godvillig i 1621 blant annet at hun hadde forsverget sin Gud, deltatt på samlinger på Omgang med drikk og dans og kastet trolldom over skip. Ingeborg, Peder Kroghs hustru, nektet først, men fløt som en dupp under vannprøven. Hun tilsto da å ha forgiftet fisk for en nabo. Hun ble torturert til døde. Margrete Jonsdatter tilsto i 1663 å ha deltatt på samling med dans, drikk og kortspill med Satan en sankthansaften på Domen. Synnøve Johannesdatter ble i 1678 dømt blant annet for å ha kastet trolldom på ei geit og forårsaket sykdommen som Anders Jensen døde av.

Naboen din kunne angi deg

Synderegistrene dreier seg om å ha forgiftet mat, kastet sykdom på husdyr, forårsaket sykdom og død på mennesker og ha kastet trolldom på båter. Møter med Satan og sammenkomster med drikk, dans og kortspill på fjellet Domen utenfor Vardø er også hyppig forekommende. Man undrer seg over hvilken stemning det var i de små kystbygdene i Finnmark på 1600-tallet, og hvilken angst menneskene må ha følt for djevelen. Beskyldningene kommer gjerne fra naboer. De fleste dømte er kvinner, men noen er menn.

Steilneset minnested ligger i Vardø

Heksemonumentet ligger i kort gangavstand fra Vardø sentrum, på samme side som Vardøhus festning og kaia hvor båtene går til Hornøya. Vardø er en historisk by og et tradisjonsrikt fiskevær lengst nordøst i Norge. Den ligger langs nasjonal turistvei i Varanger, og nås med fly og hurtigrute fra Kirkenes.

Praktisk info om Heksemonumentet i Vardø

Det koster ingenting å besøke heksemonumentet. Det står åpent hele tida, og har ikke noe billettsystem.

Det er et minnesmerke over dem som mistet livet under trolldomsprosessene i Finnmark på 1600-tallet.

Kunstneren Louise Bourgeois har laget den kubeformede skulpuren. , mens arkitekten Peter Zumthor fra Sveits har tegnet minnehallen.

Det er ingen åpningstider og heksemonumentet er alltid åpent. Med andre ord kan du besøke det akkurat når du vil hele året rundt.