Jarle Wæhler/Statens vegvesen

Nasjonal turistveg Varanger når lengst øst i Norge

Lengst nordøst i Norge, der hard stein møter Barentshav, der norsk kultur møter samisk og finsk kultur, ligger en helt spesiell Nasjonal turistveg.

Reisen fra Varangerbotn fører fra bjørkeskog via frodige arktiske enger til månelandskapet ved Hamningberg. Den kulturelle variasjonen er like stor, fra sjøsamegrendene lengst inne via kvenbygdene til de norske fiskeværene ytterst. Nasjonal turistveg Varanger er 160 km lang.

Veien hit er fugleveien

Varanger er et av Europas viktigste områder for fuglekikking. Både om vinteren, under trekket vår og høst og i hekketida om sommeren finnes det en enestående artsrikdom av fugl her.

Gornitak er startpunktet

Veien begynner i den sjøsamiske grenda Gornitak, med en rasteplass som egentlig var et tysk ammunisjonslager fra 2. verdenskrig, men som nå er en arkitekttegnet rasteplass.

Nasjonal turistveg Varanger

160 kilometer langs nordsida av Varangerfjorden og ut mot Barentshavet forbi Norges østligste punkt – kjøreturen tar deg med

1

2

3

4

5

6

7

Mortensnes er en arkeologisk utgraving

På Mortensnes har det bodd mennesker i 10 000 år. En godt merket kultursti tar deg med til ringformede, samiske offersteder, til hustufter, urgraver, til klippen Bjørnesteinen og til den monolittaktige Transteinen, som har vært brukt som offerstein.

Vadsø er kjent som kvenhovedstaden

Fylkeshovedstaden i Finnmark, Vadsø, har knappe 6000 innbyggere. På slutten av 1800-tallet slo mange finner seg ned i Øst-Finnmark, og Vadsø ble kjent som kvenhovedstaden. Kvenkulturen kan ses i Tuomainengården, et kvensk gårdsanlegg fra 1800-tallet. Esbensengården er derimot en norsk kjøpmannsgård. Luftskipsmasta på Vadsøya var blant annet i bruk da Luftskipet Norge dro nordover på sin nordpolekspedisjon i 1926.

Ekkerøy er bygda med fuglefjellet

Ekkerøy er et særpreget fiskevær med bevart bebyggelse fra før krigen. På Fugleflåget, lett tilgjengelig rett utenfor, hekker 20 000 krykkjepar hver sommer. Kjeldsengården, med landhandel, fiskehjeller, trandamperi og kaianlegg, er i dag et lite lokalmuseum.

Kiberg er kjent for partisanene

Fiskeværet Kiberg, hvor folk er av blandet samisk, finsk og norsk herkomst, er kjent for partisanene. Unge menn dro til Sovjetunionen for trening i geriljakrig, og kom så tilbake for å delta i undergrunnsaktivitet. Da 2. verdenskrig gikk over til kald krig, ble den sovjetiske forbindelsen sett på som en trussel av norske myndigheter, og mange ble mistenkeliggjort. Partisanmonumentet fra 1982 er en del av oppreisningen og anerkjennelsen for partisanene.

Vardø er Norges østligste by

Norges østligste by, grunnlagt i 1789, er også den eneste i arktisk klimasone. Snittemperaturen i juli klarer nemlig ikke å nå 10 plussgrader. Det stjerneformede kastellet Vardøhus, påbegynt i 1734, er den tredje festninga her lengst øst. Rett utenfor ligger Hornøya, det egentlige Norges østligste punkt, like langt øst som Istanbul og Alexandria. Steilneset minnested, kalt Heksemonumentet, er et minnested for de 91 heksene som ble brent i Vardø på 1600-tallet.

Månelandskapet finnes langs Barentshavet

Barentskysten nordvest for Vardø er naken, med en geologi du kan lese som ei åpen bok. Nærmere Hamningberg har vind og vær formet merkelige og enestående steinformasjoner.

Veis ende nås ved Hamningberg

Hamningberg overlevde 2. verdenskrig, men ikke sentraliseringen på sekstitallet. Her kan du se gamle hus fra 1800-tallet som danner et enestående bevart miljø. Noen av husene er prefabrikert ved Kvitsjøen og fraktet hit. Les mer om Nasjonal Turistveg Varanger på deres egen hjemmeside.