Gjesværstappan ved Nordkapp er et av Norges største fuglefjell

En av Norges største fuglefjell befinner seg rett vest for Nordkapp, med en imponerende artsrikdom. Nær en million lunde har selskap av havsule, skarv, krykke, lomvi og havhest.

Sesong

Sommer

Vanskelighetsgrad

Lett

Varighet

Ca. 3 timer

På vestsida av Magerøya, på noen småøyer, Stappan, rett vest for fiskeværet Gjesvær, holder fuglene til. Utenfor møtes kalde og varme havstrømmer, og dermed er havet rikt på næring. Dette er også en av de mest tilgjengelige fuglefjellene i Norge, det tar kort til fra du legger fra kai i Gjesvær til du er midt i fuglevrimmelen.

Lunden flyr nede i bølgedalene

Lunden holder til i gressbakkene oppover øya. Her graver de små huler, hvor de legger eggene. Kolonien på Gjesværstappan er på omtrent en halv million par, som er en av de største koloniene i Nord-Europa. Du ser lunden rett over bølgedalene i vannet.

Havhesten er en nykommer

I 1978 etablerte havhesten seg på Gjesværstappan. Dette er en stormfugl som har vanskelig for å gå, men som er elegant i lufta. Den tilbringer det meste av livet på havet, og kommer bare inn til land for å ruge. Etter 1978 har Gjesværstappan blitt en av de større havsulekoloniene i Norge.

Artsrikdommen er stor

Krykkje og lomvi hekker forholdsvis tallrikt med flere tusen par, det er også store kolonier av toppskarv og storskarv på skjærene rundt Stappan. Alke, tyvjo og storjo finnes også. Den merkelige havsvalen hekker på Gjesværstappan om høsten og vinteren. Havørna sirkler konstant over, her får den nemlig mye å spise. Bli heller ikke forundret om du ser sel, nise og springar på turen utover.

Fuglesafari er lett å bli med på

Fra Gjesvær går det flere avganger med båt hver dag i hekkesesongen. Du får utdelt varmedresser, det er varm drikke om bord, og båtene har salongen så du kan varme deg. Vi garanterer at du likevel kommer til å tilbringe mest tid på dekk, dette er nemlig et skuespill hvor du ikke vil gå glipp av detaljene.

Bli med på Safari!

Birdsafari tar deg med ut for å se på fuglene hele hekkesesongen